Nezaposlenim porodiljama iz Travnika 60.000 KM

U Proračunu Općine Travnik za 2019 godinu predviđeno je 60.000,00 KM na ime dodjele jednokratnih novčanih pomoći za nezaposlene porodilje sa područja općine Travnik, a u skladu sa Pravilnikom za dodjelu jednokratne novčane pomoći nezaposlenoj porodilji („Službene novine Općine Travnik“ broj:1/16,1/17,14/17 i 3/19).

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći može ostvariti porodilja pod uvjetom da je nezaposlena i da ima prebivalište na području općine Travnik.

Iznos jednokratne novčane pomoći po djetetu iznosi 300,00 KM.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Centru za pružanje usluga građanima.