Nermin Nikšić i Vlado Alilović potpisali Sporazum o suradnji između Vlade FBiH i Saveza općina i gradova

Federalni premijer Nermin Nikšić potpisao je danas u Neumu s predsjednikom Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Vladom Alilovićem Sporazum o suradnji između Vlade FBiH i Saveza općina i gradova.

Svrha je sporazuma implementacija zajedničke suradnje, koordinacija i efikasno instuticionaliziranje dijaloga na unaprjeđenju sustava lokalne samouprave, proces decentralizacije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave te principa supsidijarnosti putem osiguravanja prava građana za izravno sudjelovanje u javnim poslovima na lokalnoj razini, kao i osiguranje odgovornog i jedinstvenog obavljanja javnih poslova svih razina vlasti u lokalnoj zajednici.

Glavna aktivnost koja je previđena sporazumom jeste izrada Kodeksa o odnosima između razina vlasti u FBiH, kojim će se, uz ostalo, urediti suradnja u oblasti zakonodavstva, a posebno implementacije Zakona o principima lokalne samouprave, aktivnosti o pitanju imovine jedinaca lokalne samouprave te korištenje prirodnih resursa.

Prilikom potpisivanja sporazuma, premijer Nikšić je kazao kako su jedinice lokalne samouprave najbliže građanima jer su to mjesta gdje se rješava većina njihovih problema.

Govoreći o provođenju Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, premijer je istaknuo kako zakon, iako je donesen 2006. godine, nažalost ni do danas nije u potpunosti implementiran.

Smatramo kako je neprihvatljivo da su se do sada sve nesuglasice između općina i FBiH rješavale na Ustavnom sudu, što je usporavalo neophodne reforme i pravilo probleme u funkcioniranju svih razina vlasti, istaknuo je Nikšić. Ne treba ni napominjati da su zbog toga najveće žrtve bili građani, dodao je on.

Naglasio je kako federalna Vlada ima u pripremi nekoliko zakona, kao što su zakon o koncesijama i zakon o šumama te da će u njihovu izradu biti uključeni i predstavnici lokalne samouprave.

Istaknuo je i kako savez može biti primjer svim ostalim institucijama vlasti, kako jedno udruženje treba vodi interesa o lokalnim zajednicama te da, kako je kazao, u savezu izvrsno surađuju, bez obzira što dolaze iz puno različitih političkih stranaka.

“Ja bih bio sretan da se ova atmosfera prenese i na federalni Parlament i na ostale vlade na svim razinama”, naglasio je Nikšić.

Po riječima Federalnog ministara pravosuđa Zorana Mikulića, razvoj sustava lokalne samouprave nije lagan i brz proces, ali su dosadašnja iskustva pokazala kako se takvi procesi i reforme provede kroz duže vremensko razdoblje.

Strukture lokalne samouprave nužne su za demokratski razvoj svake države, istaknuo je on,  dodavši kako su gradovi i općine pogon društvenog i ekonomskog razvoja svake države, a kako bi oni bili funkcionalni, moraju im se dati jasne ovlasti i financijska sredstva za provođenje tih ovlasti, smatra Mikulić.

Istaknuo je kako njegovo ministarstvo ima jasnu viziju lokalne samouprave, koja po njegovom mišljenju, mora zadovoljavati sve europske standarde i potrebe građana.

Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić kazao je kako se  položaj gradova i općina u BiH nikako ne može smatrati zadovoljavajućim i kvalitetno riješenim. Trebamo lokalnu samoupravu dovesti u stanje stabilnog financiranja, odnosno omogućiti joj da u najvećoj mjeri iskoristi resurse koji se nalaze na njezinu teritoriju, naglasio je Jerkić.

Inače, ovo je prvi put u FBiH da je jedan premijer nazočio skupštini Saveza općina i gradova.

Također, važno je napomenuti kako je glavana tema Skupštine Saveza općina i Gradova u FBiH bila Lobiranje i zastupanje jedinica lokalne samouprave prema višim razinama vlasti.