Neradni dani 1. i 2. siječnja 2016. godine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priopćilo je da je Zakonom o blagdanima određeno da je Nova godina međunarodni blagdan koji se neradno obilježava dva dana, 1. i 2. siječnja 2016. godine.

U te dane poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.