Nema kršenja Ustava niti politiziranja Federalne porezne uprave prilikom imenavanja uz suglasnost ministra

Izbor čelnih ljudi Federalne porezne uprave (FPU), sukladno članku 4. stavka 5. Zakona o poreznoj koji propisuje da se čelnici FPU biraju uz suglasnost ministra financija, nije u suprotnosti s Ustavom Federacije BiH. Ravnatelj FPU, uz suglasnost resornog ministra, a prema provedenoj proceduri, postavlja i razriješava rukovoditelje sektora unutar Središnjeg ureda PU FBiH, odnosno rukovoditelje županijskih poreznih ureda. Navedeno je to, uz ostalo, u presudi koju je Ustavni sud Federacije BiH danas javno objavio, postupajući po zahtjevu za ocjenu ustavnosti kojeg je u rujnu prošle godine podnijela Melika Mahmutbegović (SDA), dopredsjednica Federacije BiH.

Ustavni sud je ocijenio da da je opisanim načinom osigurana transparentnost u procesu izbora i imenovanja, te da u tom kontekstu ne stoji argumentacija podnositeljice zahtjeva da se osporenim zakonskim rješenjem krše međunarodnopravna dokumenta i standardi, kao ni ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnoj službi, odnosno o diskriminaciji jedne kategorije rukovodećih državnih službenika. “Naime, suglasnost resornog ministra kao konstitutivniog elementa uz odluku ravnatelja uprave o izboru i imenovanju u odnosu na osporenu odredbu, ne samo da su propisane zakonom, nego i opravdane, proporcionalne u skladu s posebnim položajem i značajem ove uprave koja djeluje u sastavu ministarstva i kao takve nisu diskriminirajućeg karaktera u smislu zajamčenih prava i sloboda građana”, stav je Ustavnog suda, naveden u obrazloženju donesene presude.

Tijekom javne rasprave koja je na Ustavnom sudu Federacije BiH održana 24. travnja, pravni zastupnik podnositeljice zahtjeva za ocjenu ustavnosti odvjetnik Nedim Ademović, zastupao je tezu da osoba koje su na čelnim pozicijama Uprave, uz suglasnost ministra, politizira rad ove institucije. Ustavni sud je ovakve teze odbacio uz konstataciju kako je Porezna uprava federalna uprava koja djeluje u sastavu ministarstva financija, kao i Carinska uprava i Financijska policija, a čiji se status uređuje u skladu sa Zakon o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH.

Ustavnost pravnog akta kojeg se pokušalo osporiti pred Ustavnim sudom branila je Lidija Bradara (HDZ BiH), predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, jednog od federalnih domova koji je donio spomenuto zakonsko rješenje.

„Činjenica koja je utvrđena presudom Ustavnog suda da je FPU u sastavu ministarstva financija ne politizira već jača neovisnost FPU koja ima zaista veliku ulogu u fiskalnom sustavu Federacije BiH“, kaže Jelka Milićević (HDZ BiH), federalna ministrica financija i dopredsjednica Vlade F BiH koja je cijelo vrijeme tvrdila da se čelni ljudi FPU imenuju uz suglasnost ministra i u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi, a ne prema Zakonu o državnoj službi na čemu su inzistirali ministri iz SDA.

Prethodni članakNagrade osvojili i najmlađi GKM-ovci: Ognjen Stojak i Katarina Petrović dobili glumačku nagradu na 21. FDT
Sljedeći članakPlan B znači drugačiju izbornu kampanju i koaliranje