Natječaj za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište „Vitez“ u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde organizira pripremnu instruktivnu nastavu u trajanju od 9 tjedana za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: kazneno pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo, gospodarsko pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sustav i organizacija pravosuđa. 

Predavači će biti članovi povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita, a nastava će biti organizirana subotom i nedeljom u prostorijama Sveučilišta “Vitez” Vitez.

Rok prijave je do: 15.2. 2015. godine, a zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem e-maila: amra.kraksner@unvi.edu.ba ili putem telefona 030/509-751 i 061/302-866 (Amra Kraksner).