Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred SŠ “Busovača”

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u još dva upisna roka kako slijedi:

Drugi (ljetni) upisni rok
– Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i srodne,te strukovne škole je 30.6. i 3.7.2017.godine., a rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči 5.7.2017.godine od 12.00 sati.
– Upis učenika je 6.7.2017.godine. od 8.00 sati.

Treći (jesenji) upisni rok
– Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je od 24.8.2017. od 8,00 sati.
Učenik se u jednom upisnom roku može natjecati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis na glazbeni program na temelju preslika dokumenata ako se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Prijavljivanje za upis

Na Natječaj za upis kandidat prilaže:
a) prijavu na Natječaj
b) izvadak iz matične knjige roðenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) uvjerenje o uspjehu za V,VI, i VII razred osnovne škole
e) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

OPĆI UVJETI

Pravo prijavljivanja na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju:
1. učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;
2. učenici s posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

Povjerenstvo za prijam učenika u srednju školu imenuje Školski odbor škole.
Prijam učenika obavlja se sukladno planu upisa, bez prijamnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči, koju utvrðuje povjerenstvo za upis.
3. Od navedenog se izuzima Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik.
Učenici u Srednjoj školi “Busovača” mogu upisati sljedeće smjerove:

Opća gimnazija
Prirodoslovno-matematička gimnazija
Tehničar cestovnog prometa
Tehničar za vozila i vozna sredstva
Automehaničar
Instalater grijanja i klimatizacije
Hotelijersko-turistički tehničar
Ugostiteljski tehničar kuharstva
Frizer

Prethodni članakGLOBALNI NAPAD Što je Petya, novo oružje hakera, i kako se od njega obraniti?
Sljedeći članakU Oružane snage BiH se prima više od 200 mladih Hrvata – prijave do ponedjeljka