Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred Srednje škole “Busovača”

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja  se u tri  upisna roka kako slijedi:
Prvi (ljetni) upisni rok-

Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i  srodne, te  strukovne škole je 19. i 20.6.2017. godine, a za glazbene i druge škole s posebnom provjerom osposobljenosti 19.6.2017.godine, od 8.00 sati.- Rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči  23.6.2017. godine od 12.00 sati.- Upis učenika je  28. i 29.6.2017. godine od 8.00 sati.

Drugi (ljetni) upisni rok-

Prijavljivanje kandidata za  gimnazije, tehničke i srodne,te strukovne  škole je 30.6. i 3.7.2017.godine., a rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči  5.7.2017.godine od 12.00 sati.- Upis učenika je 6.7.2017.godine. od 8.00 sati.

Treći (jesenji) upisni rok-

Prijavljivanje kandidata i upis učenika  za nepopunjena  mjesta je od 24.8.2017. od 8,00 sati.Učenik se u jednom upisnom roku može natjecati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis na glazbeni program na temelju preslika dokumenata ako se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.
Prijavljivanje za upis

Na Natječaj za upis kandidat prilaže:a) prijavu na Natječajb) izvadak iz matične knjige roðenih ili rodni list c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školid) uvjerenje o uspjehu  za V,VI, i VII razred osnovne školee) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

OPĆI UVJETI

Pravo prijavljivanja na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju:1. učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog  vijeća;2. učenici s posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa  i s navršenih 20 godina života.

Povjerenstvo za prijam učenika u srednju školu imenuje Školski odbor škole.Prijam učenika obavlja se sukladno planu upisa, bez prijamnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči, koju utvrðuje povjerenstvo za upis. 3. Od navedenog se izuzima Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik.

Učenici u Srednjoj školi “Busovača” mogu upisati sljedeće smjerove:

Opća gimnazija
Prirodoslovno-matematička gimnazija
Tehničar cestovnog prometa
Tehničar za vozila i vozna sredstva
Automehaničar
Instalater grijanja i klimatizacije
Hotelijersko-turistički tehničar
Ugostiteljski tehničar kuharstva
Frizer

Prethodni članakDanas 24 godine od stradanja Humanitarnog konvoja života na Busovačkim stajama
Sljedeći članak“DI-MAR” Turbe i ove godine daje besplatnu hranu i piće za hodočasnike sv. Ivi