Natječaj Srednje škole ‘Travnik’ za popunu upražnjenih radnih mjesta!

Srednja škola “Travnik” sa sjedištem u Novoj Biloj raspisala je natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta. Natječaj prenosimo u cijelosti.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK”
NOVA BILA

Broj: 02-285/12
Datum: 28. 6. 2012.

Temeljem članka100. Zakona o srednjem školstvu (Službene novine KSB 11/01), te članka 115. Statuta Srednje škole „Travnik” Nova Bila i odluke Školskog odbora od 22. 6. 2012. objavljuje se

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Liječnik opće prakse ili specijalista, 3 izvršitelja

2. Magistar farmacije, 1 izvršitelj

3. Liječnik specijalista fizijatar, 1 izvršitelj

4. Profesor kuharstva, 1 izvršitelj

5. Profesor matematike, 1 izvršitelj za 14 sati tjedno do povratka djelatnika sa reizborne funkcije

6. Profesor biologije, 1 izvršitelj za pola norme

7. Profesor kemije, 1 izvršitelj za pola norme

8. Profesor povijesti i zemljopisa, 1 izvršitelj za pola norme

9. Profesor latinskog jezika, 1 izvršitelj za 8 sati tjedno

10. Profesor fizike, 1 izvršitelj za 12 sati tjedno

11. Profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj za pola norme do povratka djelatnika sa bolovanja

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o srednjem školstvu Kantona Središnja Bosna.

Kandidati od rednog broja 1. do 4. i od 6. do 10. rad zasnivaju na određeno radno vrijeme, do kraja školske godine.

Uz prijavu i kraći životopis, kandidati trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za Kriterije o bodovanju, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta u javnim srednjim školama Kantona Središnja Bosna.

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

Srednja škola „Travnik” Nova Bila
72 276 Nova Bila
(za natječaj)