NATJEČAJ: Radno mjesto voditelj Odjela za marketing

Temeljem ukazane potrebe i odredbi Statuta, JU Radio Vitez raspisuje 

NATJEČAJ

za radno mjesto voditelj Odjela za marketing

1. Opis poslova 

Sukladno Statutu i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, voditelj Odjela za marketing izrađuje planove realizacije marketinških aktivnosti na prodaji usluga produkcije i emitiranja reklamnih i sponzorskih aranžmana, usklađuje segment marketinških aktivnost ustanove sa zakonskim propisima i regulativnim aktima RAK – a, odgovara za kvalitetu pruženih usluga klijentima, radi na dokumentaciji za prezentiranje usluga, te radi ostale poslove iz segmenta marketinga  po nalogu neposrednog rukovoditelja. Za svoj rad odgovoran je direktoru Ustanove.

2. Uvjeti
Pored općih uvjeta, predviđenih zakonom, kandidat za voditelja Odjela za marketing dužan je ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) VSS/VŠ  (društvenog smjera)
b) najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (prednost – radno iskustvo u medijima i marketingu)
c) posjedovanje organizacijskih i poslovnih sposobnosti za upravljanje timom i izvršenjem operativnih i poslovnih potreba Ustanove
d) poznavanje lokalnih i regionalnih tržišnih kretanja
e) znanje izrade i realizacije marketinških planova
f) izražene komunikacijske vještine
g) poznavanje rada u medijima
h) poznavanje rada na računaru
i) poznavanje najmanje jednog stranog jezika (poželjno engleskog)

3. Potrebna dokumentacija
a) uvjerenje o državljanstvu
b) dokaz o stručnoj spremi
c) dokaz o radnom iskustvu
d) uvjerenje o nekažnjavanju  

Uz ovu dokumentaciju, kandidat je obvezan dostaviti prijavu, koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu i životopis.

S kandidatima koji zadovolje uvjete Natječaja bit će objavljen intervju.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu i na www.radiovitez.ba 

Kandidat koji bude izabran za voditelja Odjela za marketing JU Radio Vitez dužan je prije početka rada dostaviti liječničko uvjerenje. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom, u zatvorenoj kuverti, na adresu:

JU Radio Vitez

S. S. Kranjčevića 1

72 250 VITEZ

s naznakom “NE OTVARAJ –PRIJAVA NA NATJEČAJ”.