Natječaj OŠ ‘Dubravica’ za popunu tri radna mjesta

Osnovna škola „Dubravica” u Vitezu raspisala je natječaj za popunu tri radna mjesta.

Sukladno natječaju OŠ “Dubravica” potrebni su:

– Nastavnik povijesti na određeno vrijeme sa normom od 10 sati tjedno a najkasnije do 31. 08. 2013. – 1 izvršitelj
– Učitelj razredne nastave na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa rukovodećeg radnog mjesta, a najkasnije do 31. 08. 2013. godine – 1 izvršitelj
– Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog odsustva – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o osnovnom školstvu

Uz prijavu na natječaj s kraćim životopisom, adresom i brojem telefona, svi kandidati trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

– Dokaz o odgovarajućoj spremi (diploma),
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu

Izabrani kandidati su dužni dostaviti:

– Liječničko uvjerenje
– Uvjerenje o nekažnjavanju
– Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od datuma objave u javnim glasilima. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa kontakt telefonom i potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Dubravica, Ul. 22. prosinca bb, Vitez ili u tajništvo škole svakim radnim danom od 08.00 do 13.00 sati.

Objavljeno u Dnevnom listu, 11.08. 2012. / CISO Vitez