Natječaj za prijem djelatnika u Srednju strukovnu školu Jajce

Srednja strukovna škola ”Jajce” iz Jajca raspisala je natječaj za prijem novih djelatnika. U natječaju se traže djelatnici za popunu sljedećih radnih mjesta:

1.    profesor matematike – 2 izvršitelja – puna norma sati
2.    profesor fizike – 1 izvršitelj – puna norma sati
3.    profesor zemljopisa – 1 izvršitelj – puna norma sati
4.    profeso tjelesne kulture – izvršitelj
5.    dipl. ing. građevine – 1 izvršitelj – puna norma sati
6.    spremačica – puno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavatgi uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu KSB i Nastavnim planom i programom za srednje škole.
Uz prijavu priložiti: diplomu o završenoj školi, uvjerenje o položenm stručnom ispitu za nastavnika i uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta.
Prijave slati na adresu SSŠ ”Jajce”,Tina Ujevića 3, 70101 Jajce. Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

*Natječaj je objavljen 18. kolovoza 2011. godine.