Natječaj za prijem djelatnika u Osnovnu školu Vitez

Osnovna škola Vitez

Osnovna škola “VItez” easpisala je natječaj za prijem nastavnika na određeno vrijeme. Sukladno natječaju OŠ “VItez” traži:

– profesor engleskog jezika – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme;
– profesor hrvatskog i engleskog jezika – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme;
– profesor razredne nastave – 2 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme;
– profesor razredne nastave – 3 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme;
– profesor povijesti i zemljopisa – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme;

Uz prijavu je potrebno dostaviti diplomu o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju.

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (početak objavljivanja je 4. kolovoza 2011. godine).