Natječaj za prijem djelatnika u Osnovnu školu Nova Bila

Osnovna škola ”Nova Bila” iz Nove Bile raspisala je natječaj za prijem novih djelatnika. U natječaju se traže djelatnici za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršitelj
2. Učitelj razredne nastave – 2 izvršitelja
3. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj

Kandidati pod rednim brojem 1. i 2. primaju se na određeno vrijeme do povratka djelatnica sa porodiljskog bolovanja

Kandidat pod rednim projem 3. prima se na određeno vrijeme do kraja školske godine

Svi kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu i pedagošku spemu, sukladno odrednicama Zakona i drugih propisa, tj. imati najmanje VI. stupanj stručne spreme, zatim položen stručni ispit, da su državljani BiH, da nisu kažnjavani te da ispunjavaju zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave.

Uz prijavu je potrebno dostaviti diplomu o završenoj školi, potvrdu za stručni ispit, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave slati na adresu OŠ ”Nova Bila”, Nova Bila bb, 72276 Nova Bila. Natječaj ostaje otvoren oam dana od dana objavljivanja.

*Natječaj je objavljen 18. kolovoza 2011. godine.