Natječaj za dodjelu sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

U srijedu, 31. kolovoza 2011. godine, na temelju točke VI Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za osam projekata:

1.    Izgradnja poduzetničkih zona          
2.    Poticaji inovatorima-pojedincima    
3.    Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja
4.    Poticaj udruženjima poduzetnika/ca i obrtnika/ca i obrazovnim institucijama
5.    Izgradnja inovativnog gospodarstva (uvođenje ISO standarda, osiguranje CE znaka, inovacije, transfer znanja i tehnologija)
6.    Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
7.    Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
8.    Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Izbor korisnika financijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu s odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant financijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Potrebna dokumentacija za sudjelovanje na Javnom natječaju može se preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom NATJEČAJ-POTICAJI 2011.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 30. rujna 2011.godine.