Nastavljaju se aktivnosti na izradi Srednjoročne strategije razvoja općine Vitez

Nakon što je koncem veljače jednoglasno usvojilo socio-ekonomsku analizu kao referentan dokument za izradu Strategije razvoja općine Vitez, Povjerenstvo za planiranje općinskog razvoja (PPOR) održat će novi sastanak na kojemu će razmatrati materijale radnih grupa sa prijedlozima SWOT analizu, strateške ciljeve i viziju razvoja Općine Vitez.

Sastanak PPOR-a Općine Vitez bit će održan u četvrtak, 20. ožujka, u dvorani Općinskog vijeća Vitez, s početkom u 14 sati.

PPOR Općine Vitez imenovan od strane Općinskog vijeća ima za zadaću izraditi srednjoročnu strategiju razvoja općine Vitez za period 2014. do 2020. godine, a na ovom sastanku trebali bi biti  utvrđeni daljnji postupci na izradi Strategije.