Naređeno da sve zdravstvene ustanove u FBiH otvore telefonske linije za građane, zabrana zadržavanja na udaljenosti manjoj od 1,5 metra

Na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Federalnog stožera Civilne zaštite, kojom je predsjedavala zapovjednica Stožera Jelka Milićević, donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Druga donijeta Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

Kako je priopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite, članovi Stožera jednoglasno su usvojili Informaciju o aktivnostima koje Federalni stožer civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa (COVID 19) u Federaciji BiH i uputili je Vladi FBiH na znanje.

Prihvaćeno je Izvješće s tabelarnim pregledom o realizaciji naredbi, preporuka, i zaključaka FSCZ od strane kantona nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u kome će se podaci kontinuirano ažurirati.

Prezentirana je i odobrena web aplikacija koja će biti dostupna javnosti i koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva coronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, navodi se u priopćenju.