Napravljeni značajni iskoraci ka stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja te izjednačavanju prava djece i nezaposlenih rodilja

U nastavku 5. redovite sjednice započete 13. veljače, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je pod predsjedanjem Tomislava Martinovića, u formi nacrta usvojio Zakon o elektronskom potpisu te Zakon o gospodarskim društvima. Donošenjem zakona o elektronskom potpisu uredit će se pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim te drugim radnjama te tako značajno ubrzati procedure pribavljanja akata, među ostalim i dokumenata važnih za gospodarstvo na način da će klasični potpis i pečat zamijeniti elektronski.

Olakšanje registracije poduzeća i poslovanja

Kvalificirani elektronski potpisi imaju, u odnosu na podatke u elektronskom obliku, istu pravnu snagu kao i vlastoručni potpis i pečat u odnosu na podatke u papirnatom obliku, obrazložili su predstavnici Vlade. Također, usvajanjem Zakona o elektronskom potpisu osigurat će se pretpostavke za uspostave elektronskih sustava poput e- vlade, e-zdravstva. e- obrazovanja koji će u značajnoj mjeri olakšati svakodnevni komunikaciju građana s institucijama vlasti, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama. Radi što bržeg donošenja ovog zakonskog rješenja, zakon bi se u formi prijedloga, uz kvalitetne prijedloge i sugestije, trebao u što kraćem roku ponovno vrati u parlamentarnu proceduru radi konačnog usvajanja.
S ciljem ubrzavanja i pojednostavljenja procedura registracije gospodarskih subjekata, izaslanici su usvojili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima. Radi se o još jednom zakonu koji je dio seta reformskih zakona, a kojim će Federacija BiH napraviti iskorak ka uspostavi jednošalterskog sustava poslovanja i elektronske registracije poduzeća.

Izaslanici su danas dali potporu usvajanju i Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Donošenje ovog zakonskog rješenja dio je reforme radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organiziranje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca a u skladu s praksom u zemljama okruženja kao i Europskoj Uniji.

Zakon o potpori obiteljima s djecom

U formi nacrta, usvojen je i Zakon o potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH čijim donošenjem se izjednačavaju prava djece i nezaposlenih rodilja. O Nacrtu zakona o potpori obiteljima s djecom vodit će se rasprava u trajanju od 90 dana.
Izaslanici su na današnjem nastavku zasjedanja usvojili i Izvješće o poslovanju JP „Ceste Federacije BiH“ za 2018. godinu. Dali su i potporu realiziranju projekta „Južne interkonekcije“ kojim će se preko Republike Hrvatske, odnosno Imotskog, osigurati napajanje plinom preko Posušja i Mostara te dalje prema Središnjoj Bosni.

Prethodni članakPotvrđen protivnik Robertu Soldiću na KSW 53!
Sljedeći članakNestašica zaštitnih maski u ljekarnama širom BiH