Naknada za prvo dijete 300 KM, novac za ceste, gradski bazen, kino…

Općina Novi Travnik ušla je u postupak donošenja godišnjeg proračuna za 2023. godinu. Općinsko vijeće usuglasilo je početnu proračunsku varijantu, a vijećnici su usvojili nacrt koji ide na javnu raspravu. Godišnji proračun općine Novi Travnik za 2023. planiran je u iznosu 17,514.296 KM.

To je značajan skok i napredak u usporedbi s prethodnim godinama iako su u tom planiranom iznosu i prenesena sredstva iz ove godine u iznosu od 4,453.388 KM. Riječ je o 2,500.000 KM kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH odobrenih u 2022. koja će se utrošiti na kapitalne projekte te 1,953.388 KM neutrošenih sredstava, kao suficit, koja će se također utrošiti na projekte iz ove godine. Rekordan u županiji – Ovo je treći proračun od mog dolaska na poziciju načelnika općine Novi Travnik. Prvi proračun u 2021. iznosio je 6,836.280 KM, za 2022. je u prvoj verziji usvojen u iznosu od 10,636.145 KM, a poslije je rebalansom 21. listopada, zbog kreditnog zaduženja, povećan na 15,088.117 KM. Ovaj nacrt za 2023. godinu od 17,514.296 KM rekordan je u našoj županiji i on je realan, razvojan, socijalan, investicijski i pokriva sve one trenutačne opće potrebe svih stanovnika općine Novi Travnik. Riječ je, jednostavno, o jednoj progresiji, užurbanoj dinamici, užurbanom rastu i razvoju općine, a i samoga proračuna koji pozitivno djeluje na život građana u Novom Travniku – kaže za Večernji list Stjepan Dujo, općinski načelnik Novog Travnika.

Objašnjava da su se kod Razvojne banke FBiH zadužili za 2,500.000 KM kako bi uradili rekonstrukciju glavne gradske i drugih prometnica ako im financijski okviri budu dopuštali. Drugih 1,953.388 KM rezerviranih sredstava odnosi se na više kapitalnih projekata koji su realizirani ili su u fazi, a isplatit će ih tek nakon što im nadzorno tijelo dostavi kompletno izvješće o završetku radova. To može biti do kraja ove godine, a može se prenijeti i u sljedeću godinu i ta se sredstva u nacrtu proračuna vode kao suficit. Ukupno planirani proračunski novac predviđen u nacrtu od 17,514.296 KM dobit će se na sljedeći način: porezni prihodi 5,870.170 KM, neporezni prihodi 2,337.955 KM, tekući transferi 314.870 KM, prihodi od kapitalnih transfera 1,798.413 KM, kapitalni primici 2,739.500 KM i prenesena sredstva iz 2022. (suficit) 4,453.388 KM. I rashodi su planirani u istom iznosu kao i prihodi, 17,514.296 KM, a koristit će ih dva proračunska korisnika: Općina Novi Travnik u iznosu od 16,917.626 KM, u što je uključena i pričuva od 90.000 KM, i općinski Centar za socijalni rad u visini 596.670 KM. – U 2023. planiramo niz kapitalnih ulaganja koja se odnose na uređenje urbanog dijela grada, tj. prometnica u samome središtu Novog Travnika, potom ide prva faza uređenja gradskog bazena, preuređenje i obnova kinodvorane, završetak uređenja sportske dvorane, ulaganja u poslovne zone, provedba veoma važnih projekata u komunalnoj infrastrukturi – oborinske i kanalizacijske vode, vodovodi, koji će biti na korist svih žitelja, ne samo u urbanom dijelu. Pozornost smo dali i socijalnoj dimenziji, gdje smo povećali iznos sredstava za rodilje i studentske stipendije – ističe načelnik Dujo. Za rodilje planirano je 75.000 KM. Od sljedeće godine naknada za prvorođeno dijete bit će 300 KM, za drugo 400 KM, za treće 500 i za četvrto i svako sljedeće po 1000 KM. Dosad se studentima davalo oko 90 stipendija, a sada će njih 180 imati stipendije. Za to je u proračunu predviđeno 180.000 KM. Za bruto plaće zaposlenika u Općini planirano je 2,156.720 KM, za naknade troškova zaposlenika 303.380 KM, izdaci za komunalne usluge 518.500 KM, izdaci za tekuće održavanje 630.000 KM, za ugovorene usluge 734.275 KM…

Tekući transferi u rashodima planirani su u iznosu od 1,789.090 KM. Od tih sredstava predviđene su redovite mjesečne tranše za mjesne zajednice od 27.000 KM, potom 60.000 KM po zahtjevima MZ-a, 69.540 KM za sufinanciranje Općinskog pravobraniteljstva, 100.000 KM za utopljavanje zgrada.

Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim pojedincima namijenjeno je 20.000 KM, za vojne invalide i obitelji poginulih 21.000 KM, raseljene osobe 10.000 KM… Za kulturu je predviđeno 35.000 KM, za LOAD metodologiju 30.000 KM, Sportski savez 30.000 KM, za Merhametovu javnu kuhinju 20.000 KM, za NK Novi Travnik 54.000 KM, poslovni inkubator 20.000 KM, S.O.S. Dječje selo 5000 KM, za međunarodni festival 15.000 KM… Transfer za parlamentarne političke stranke planiran je u iznosu 90.000 KM, za udruge građana 51.400 KM, subvencije javnim poduzećima 579.000 KM, subvencija Domu zdravlja za sufinanciranje hitne medicinske pomoći 60.000 KM, subvencije privatnim poduzećima 37.000 KM, poticaji za projekte u poljoprivredi 120.000 KM, za nabavu kinematografa za Dom kulture 135.000 KM, kapitalni transferi javnim poduzećima 350.000 KM… Ukupni rashodi Centra za socijalni rad planirani su od 596.670 KM. Rekonstrukcija mostova Za projekte vodovoda i kanalizacije predviđeno je 786.179 KM, nadogradnju vatrogasnog vozila 191.000 KM, za javnu rasvjetu 68.984 KM, rekonstrukciju cesta, mostova i mjesnih cesta 5,984.405 KM, za rekonstrukciju zgrada 169.730 KM, ostalu rekonstrukciju i poboljšanja 1,696.905 KM…

Javna rasprava održat će se 13. prosinca u velikoj dvorani Općine Novi Travnik od 12 sati. Do 20. prosinca mogu se ulagati prijedlozi amandmana na nacrt, a plan je da se proračun usvoji do kraja godine.