Najavljene radarske kontrole za 17. 03. 2019. u SBŽ

Raspored najavljenih radarskih kontrola informativnog je karaktera. Osim ovih rade se i nenajavljene kontrole na mjestima gdje se razvijaju veće brzine.

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)M-5 Vitez (kod Impregnacije)M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju KaćuniM-5.1 M-5.1 BrnjaciM-16.4 Nević Polje-Novi TravnikM-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju TrnovačaM-5 BusovačaM-16.2 VrbanjaM-16.4 BristoviM-5 Jajce (Donje Pijavice)

Nestacionarni radari

PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Turbe
10:30 do 12:00 sati R-413 Šešići
13:00 do 14:30 sati M-5 ulica Šehida
15:00 do 16:00 sati Kalibunar

PS VITEZ

07:00 do 12:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)
11:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Šćitovo Polje
12:30 do 14:00 sati ulica Prokoški put

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
13:00 do 14:30 sati lokalni put, Vesela

PS DONJI VAKUF

17:30 do 18:30 sati Prusac
19:30 do 20:30 sati Rujanci
21:00 do 22:00 sati Titova ulica

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska (kod objekta Ćiro promet)
12:30 do 13:30 sati raskrsnica ulica Bistrička cesta-Zvizde

PS JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
11:00 do 13:00 sati M-16 Podbarevo Tuk
13:00 do 15:00 sati M-16 Podmilačje

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati ulica Kraljice Mira
12:00 do 14:30 sati ulica Sarajevska cesta

PS NOVI TRAVNIK

18:00 do 19:00 sati M-16.4 Bučić
21:30 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska