Najava 26. sjednice Općinskog vijeća Vitez

Sjednica će se održati u četvrtak, 28. svibnja 2015. s početkom u 10 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:

1. Usvajanje zapisnika o radu 25. sjednice Općinskoga vijeća održane 22. travnja 2015.
2. Odgovori na vijećnička pitanja
3. Vijećnička pitanja

Za sjednicu predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvješća o radu Vatrogasnih društava za 2014. i Program rada za 2015.;
2. Izvješće o radu J.S.P. „Vitez-stan“ d.o.o Vitez za 2014. i Program rada za 2015.;
3. Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2014., s procjenom sigurnosne situacije za 2015.;
4. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima za 2014.;
5. Informacija o stanju nezaposlenosti na općini Vitez;
6. Informacija o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2014/2015. na općini Vitez;
7. Prijedlog za uspostavljanje Centra lokalnog razvitka;
8. Prijedlog odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vitez;
9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni tarifnika o visini zakupnine za korištenje javnih površina;
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku skupštine društva o izmjeni Statuta P.D. “VLAŠIĆ“ d.o.o Vitez;
11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
12.Prijedlog djelomičnog rješenja o ukidanju rješenja broj UP I 01-3-31-6-2620/13 od 23. travnja 2013.; (HT ERONET);
13. Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta;(garaža);
14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuna Regulativnog plana „Pružno zemljište“; (Smail Spahić);
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuna Regulativnog plana „Grgino polje“ ; (Ratko Matijanić i Kata Petrović);
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuna Regulativnog plana „Šljivčica“ (Edina Hurem);
17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva;(Bosna Wood d.o.o-Sirađ).

Prethodni članakUskoro nova knjiga o NK Travnik
Sljedeći članakU Vitezu ukradena dva automobila