Nacrt Proračuna SBŽ za 2014. godinu 153,5 milijuna KM

Vlada Srednjobosanske županije danas je održala 60. sjednicu, na kojoj je usvojila zapisnik s prethodne sjednice, te izvješće o realizaciji plana poslovanja ŠGD “Šume Središnje Bosne” d.o.o. Donji Vakuf za period 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada SBŽ utvrdila je Nacrt Proračuna SBŽ za 2014. godinu i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna SBŽ za 2014. godinu te isti uputila u daljnju proceduru.

Nacrt Proračuna SBŽ za 2014. godinu planiran je u iznosu od 153.500.000,00 KM.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBŽ donijela sljedeće odluke:

– Odluka o dodjeli ugovora o nabavci i ugradnji kotla na čvrsto gorivo u SSŠ Bugojno, najpovoljniji ponuđač je „Ganik” i.d.a. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o izvođenju radova na pružanju usluga grijanja na bio masu u OŠ „Dubravica” Preočica, najpovoljniji ponuđač je „Bioenergy” d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o izvođenju radova za sanaciju krova područnog odjela u Dobrašinu, OŠ „Uskoplje” Gornji Vakuf-Uskoplje, najpovoljniji ponuđač je „Sigma-SK” d.o.o. Zenica,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kotla na čvrsto gorivo u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Novi Travnik, najpovoljniji ponuđač je „Ganik” i.d.a. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora za prepokivanje dijela središnje školske zgrade OŠ „13. rujan” Jajce, najpovoljniji ponuđač je „Komotin” d.o.o. Jajce,
– Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova za pružanje usluga grijanja na bio masu u OŠ „Hasan Kjafija Pruščak” Donji Vakuf, najpovoljniji ponuđač je „Bioenergy” d.o.o. Vitez,

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBŽ dala je suglasnost za prenamjenu odobrenih sredstava OŠ „Muhsin Rizvić” Fojnica.

Vlada SBŽ je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja donijela Odluku o dodjeli ugovora za izgradnju ulične rasvjete u naselju Đelilovac – Polje, MZ Potkraj, općina Travnik. Direktnim sporazumom ugovor je dodijeljen SOR „ELKA” Travnik.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBŽ dala suglasnost i donijela odluku o izdvajanju sredstava sa stavke f) – Interventna sredstva iz Programa utroška sredstava, s pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi” utvrđenih proračunom SBŽ za 2013. godinu, a odlukom je izdvojen iznos od 10.000,00 KM za realizaciju projekta odvodnje oborinskih i površinskih voda na lokalitetu Bukovača – Lovrinovići, na području općine Jajce.