Načelnik općine Vitez podržao zahtjeve grupe građana „Trebamo da znamo“

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.“, priopćili su iz neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na sastanku, kojem su nazočili načelnik općine Vitez Boris Marjanović i šef Službe za opću upravu Zoran Luković, te predstavnici neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“ i koordinator Centara civilnih inicijativa Zoran Adžaip, podržani su zahtjevi grupe građana koji su sadržani u Inicijativi upućenoj predsjedniku Općinskog vijeća i načelniku općine Vitez početkom 6. mjeseca ove godine.

Naime, u Inicijativi grupe građana predloženo je slijedeće:

  1. Da općinska uprava, kao osnivač prinudnog upravitelja JSP „Vitez stan“, donese zaključak kojim se nalaže direktoru JSP „Vitez stan“ da etažni vlasnici imaju uvid u stanje na računima i svim aktivnostima i planovima JSP „Vitez stan“ svaki mjesec putem izvješća, koje bi bilo postavljeno na oglasne ploče u ulazima u zgrade, bez obzira na troškove ove aktivnosti.
  2. Da nadležna općinska Služba predloži kriterije i način raspodjele sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije objekata zajedničkog stanovanja koje bi Općinsko vijeće razmatralo na jednoj od narednih sjednica.
  3. Da se osiguraju sredstva u Proračunu za sufinanciranje velikih popravki na zgradama. Predlažemo da se za ovu godinu izdvoji minimalno 50.000 KM za ovu namjenu kako bi se na nekoliko zgrada mogla uraditi rekonstrukcija – popravci krova i fasada.

„Zahtjev građana (etažnih vlasnika) da se redovno ažurira stanje na računima je u potpunosti opravdan i ne vidim nikakvog razloga da se predstavnicima zgrada ne dostavi ažurirano financijsko izvješće bar tromjesečno, ako je problem ispostaviti izvješće na mjesečnoj bazi, prije svega zbog tehničkih razloga“, istakao je načelnik Marjanović.

„Kriteriji za sufinanciranje utopljavanja zgrada i velikih popravki su, također. opravdan zahtjev i nadležna Služba će pokrenuti aktivnosti za pokretanje aktivnosti na izradi prijedloga koji bi trebalo da razmatra Općinsko vijeće. Treći zahtjev je, također, opravdan i uprava će učiniti sve da se u ovoj godini izdvoji dio sredstava za sufinanciranje velikih popravaka, a realnija opcija je da se ide s prijedlogom sredstava u proračunu za narednu godinu“, zaključio je načelnik.

Šef Službe za opću upravu Luković je istaknuo da problem održavanja zgrada ne funkcionira u KSB, pa i u cijeloj državi, jer zakonski okvir u ovoj oblasti je rađen kao za uređenu i funkcionalnu upravu i ne odražava pravo stanje na terenu, odnosno u implementaciji.

„Iako je OV Vitez osnivač JSP „Vitez stan“ općinska uprava ima vrlo malo zakonskog prostora i argumenata za djelovanje prema upravljaču, jer upravljač je pravna osoba samostalna kao i drugi pravni subjekti, ima svoj Nadzorni odbor i posluje kao pravna osoba. Ono što može uprava u ovom slučaju je da uputi zahtjev direktoru JSP Vitez stan da se u cijelosti uvaže zahtjevi građana o redovnom ažuriranju izvješća o stanju na računu etažnih vlasnika, te da se promijeni dosadašnja praksa u smislu transparentnosti rada prinudnog upravitelja u Vitezu“, istaknuo je Luković.

Kako se uskoro planira sastanak sa svim direktorima Javnih ustanova i poduzeća na području općine, sa zahtjevima grupe „Trebamo da znamo“ direktor JSP „Vitez stan“ će biti upoznat i tražit će se poštivanje zakonskih odredbi koje regulišu obveze upravljača.

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.  Apeliramo i na stanare u zgradama u Vitezu, kao i predstavnike stanara, da budu aktivniji i od JSP „Vitez stan“ traže ono na što po zakonu imaju pravo. Općina, kao osnivač JSP „Vitez stan“, morala bi, također, kao i građani-etažni vlasnici, izvršiti veći pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da poštuje zakonske odredbe u svezi s obvezama upravljača, prije svega obveza ažuriranja izvješća o stanju na računima i utrošku sredstava, ali i stvarno stanje utroška sredstava-gdje se, kada i koliko utrošilo, jer nedostaje transparentnosti. A kada mi ne znamo gdje naš novac ide, a pritom nailazimo na barijeru kada tražimo informacije, onda se bude sumnje. Moram napomenuti i kako su u dosadašnjoj praksi velikih popravki većinu posla odrađivali predstavnici zgrada i etažni vlasnici, a malo se uključivao upravljač, iako je to njegova obveza“, rekla je Željka Brkić, članica neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na kraju sastanka je kostatirano da, ako se želi ubrzati cijeli proces upravljanja zgradama, etažni vlasnici trebaju izabrati svoje predstavnike i vršiti kontinuiran pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da se redovno ažuriraju izvješća o uplatama i troškovima održavanja stanova.

(antikorupcija.info)