Na Vlašiću održana radionica o obnovljivim izvorima energije

Na Vlašiću je održana radionica pod nazivom “Poslovni modeli i inovativne tehnologije za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase u daljinskim grijanjima u Bosni i Hercegovini”.

Radionicu je organizirao Centar za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj “CETEOR” Sarajevo i Njemačko društvo za međunarodnu suradnju – GIZ u okviru projekta “Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH”.

Cilj radionice bio je upoznati predstavnike općina i gradova sa tehnologijama proizvodnje energije iz biomase, bitnim aspektima koji su vezani za prikupljanje biomase, raspoloživim poticajima za korištenje biomase u kogenerativnim postrojenjima, modelima ugovaranja i načinima izgradnje ili proširenja daljinskog grijanja.

Načelnik Općine Novi Travnik, Refik Lendo, ističe da građani Novog Travnika već duže vrijeme imaju problem sa daljinskim grijanjem i da je ovo odlična prilika da se sazna nešto više o obnovljivim izvorima energije.

Radionici je prisustvovao i premijer SBŽ-a , Tahir Lendo, koji je kazao kako se nada da će općine i svi zainteresirani na području županije prepoznati važnost biomase i obnovljivih izvora energije, piše tntportal.ba.

Na radionici su pored predstavnika općina i gradova, sudjelovali predstavnici međunarodnih i domaćih razvojnih agencija i banaka, predstavnici kompanija koje se bave proizvodnjom tehnologija za kogeneraciju na biomasu te predstavnici kompanija koje investiraju, upravljaju i održavaju sustave daljinskog grijanja na biomasu.