Na Vlašiću nastavljena gradnja Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju invalidnih osoba

Zahvaljujući podršci Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nastavljena je na lokalitetu Babanovca, na Vlašiću gradnja Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih osoba BiH.

Gradnju centra započeo je 2006. godine Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanske županije, međutim, u nedostatku novca krajem prošle godine Savez je na Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata aplicirao kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju te je s dodijeljenih 41.000 KM nastavljena gradnja Centra.

Zahvaljujući dodatnim novčanim sredstvima, Savez je zaposlio tri osobe s invaliditetom, a planirano je i novo zapošljavane 25 do 30 radnika i ta radna mjesta će biti prilagođena invalidnim osobama.

Uz pomoć dosadašnjih donatora, u gradnju centra, čija će vrijednost biti oko 1,5 milijuna KM, do sada je uloženo 400.000 KM.
Centar bit će prilagođen svim kategorijama osoba s invaliditetom, a završetkom izgradnje trebao bi raspolagati sa oko 60 ležaja. Jedna od njegovih aktivnosti biti će i prevencija i borba protiv PTSP-a.