Na području općine Vitez postavljeni mjerači vodostaja rijeka

Općina Vitez konačno je riješila pitanje mjerača vodostaja na koritima svojih rijeka. 

U skladu s Zaključcima Štaba civilne zaštite općine Vitez od 4. lipnja ove godine izdat je nalog Službi civilne zaštite da postavi vodomjerne letve na vodotocima općine Vitez.

Nadležna služba Civilne zaštite je postavila mjerače vodostaja na lokacijama u Zabilju, rijeka Bila (dužina 2m), na Lašvi u Malom Mošunju, Most Kalvarija (dužina 2m), Vonkov most u Vitezu na rijeci Lašvi (dužina 3m). Također na Lašvi Radakov most u mjestu Šantići (dužina letve 2m), rijeka Kruščica kod Mosta Rijeka (dužina 1m) te kod Mosta Kovačija u Kruščici, rijeka Kruščica (dužina 1m).

Reklama