Na osuđenicima uštede dnevno 12.600 KM

BANJALUKA, SARAJEVO – U kućnom zatvoru s elektronskim nadzorom trenutno se nalazi 180 osuđenika u FBiH, što je i ukupan broj u državi, jer ovakva vrsta sankcije nije zaživjela u RS, niti u Brčko distriktu.

Time što oni koji su se ogriješili o zakon, umjesto da budu iza rešetaka, nose takozvane narukvice, prema gruboj računici, FBiH svakog dana uštedi oko 12.600 maraka.

Naime, osuđenik, ako je u zatvoru, dnevno “košta” 80 do 100 maraka, pa ćemo kao srednji iznos uzeti cifru od 90 KM. Ako je sankcioniran elektronskim nadzorom, svakog dana trošak je “težak” tek 20 maraka.
Dakle, ušteda je, po osuđeniku, oko 70 maraka dnevno, a pošto njih 180 sada nosi takve uređaje, ukupna ušteda je 12.600 KM, i to svakog dana.
“Neki od glavnih razloga koji su opredijelili ovo ministarstvo za uvođenje ovog načina izdržavanja kazne zatvora na prostoru FBiH je problem pretrpanosti zatvorskih kapaciteta, koji je dodatno pojačan velikim brojem osuđenih osoba koje čekaju na izvršenje kazne unatoč pravomoćnim sudskim presudama, posebice onih presuda kojima su izrečena kazne do godine dana”, kaže Zoran Mikulić, ministar pravde FBiH.

Prema njegovim riječima, ovakva praksa primjenjuje se za osobe koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, što u startu, kako napominje, podrazumijeva da se radi o lakšim kaznenim djelima.

“Osim što je ovaj način izdržavanja kazne zatvora znatno komforniji za osuđenika, izbjegavajući boravak u zatvoru, on ujedno predstavlja i veliku uštedu u proračunskim sredstvima. Podatak da boravak osuđene osobe u kazneno-popravnom zavodu dnevno košta FBiH između 80 i 100 KM, a da putem elektronskog nadzora jedna osoba dnevno predstavlja trošak od 20 maraka, ilustrira kolike su uštede u pitanju”, argumentira Mikulić.
Prema riječima Mustafe Bisića, pomoćnika ministra pravde BiH, u RS i Brčko distriktu, kao ni na nivou BiH (presude Suda BiH), ne primjenjuju se ove narukvice. Naime, kako pojašnjava, na tim nivoima nije prisutan problem da nakon pravosudnih presuda osuđenici neblagovremeno budu upućeni u zatvore zbog nedostatka kapaciteta.

“Taj elektronski sistem se u FBiH pokazao kao koristan”, rekao je Bisić, koji je ocijenio da su alternativne krivične sankcije pozitivno djelovale na zatvorski sistem.

Iz Ministarstva pravde RS kazali su nam da se, u svojim nastojanjima da prate europske standarde i dobru praksu u izvršenju krivičnih sankcija, ozbiljno bave pitanjima uvođenja alternativnih mjera pritvora, kazne zatvora, kao i sprovođenjem uvjetnog otpusta kao instituta nastavka izdržavanja kazne zatvora u zajednici.

“U tom pravcu Ministarstvo vodi aktivnosti o pravnim aspektima uvođenja alternativnih mjera pritvora, zatvora i instituta uvjetnog otpusta, tehničkim detaljima primjene elektronske narukvice, kao i na procjenama efikasnosti primjene uvođenja elektronske narukvice kojom se kontrolira kretanje osuđenih i pritvorenih lica”, poručuje Sanja Džombić, službenik za odnose s javnošću Ministarstva pravde RS.

Banjalučki advokat Mirko Dabić smatra da bi bilo jako korisno kada bi i u RS bila uvedena praksa prema kojoj bi osuđenici mogli biti sankcionirani nošenjem ovih narukvica, umjesto da izrečenu kaznu provode u zatvoru.
“Mislim da bi to bila efikasna mjera”, naveo je Dabić, a pišu Nezavisne novine.