Na obiteljskoj farmi stradalo više od 50 goveda

Usljed debelog snježnoog pokrivača urušila se krovna konstrukcija na jednome objektu obiteljske farme “Papić” u mjestu Zvirnjača kod Kupresa. U objektu je bilo stotinjak goveda, a, po riječima ravnatelja Veterinarske stanice u Tomislavgradu Drage Krište, stradalo ih je više od polovice.   

“Osoba koja je radila na održavanju farme i hranjenju goveda izvijestila je odgovorne o šteti, a preživjela goveda smjestila je u druge objekte na farmi”, kazao je Krišto.

Osim urušavanja krova, dodatni je problem napajanje goveda jer je u objektima farme zamrznuta voda.   

Kako  je prometnica blokirana, vlasnici farme krenuli su motornim skuterima prema farmi kako bi utvrdili štetu i organizirali prehranu prežijvelih goveda, kazao je Krišto.