Na MS NetWork 5 konferenciji predstavljen Eronet Cloud centar

Na petoj po redu MS NetWork konferenciji koja se održava u Neumu, HT Eronet je svojim poslovnim korisnicima predstavio Eronet Cloud platformu koja predstavlja spoj tehnologije, usluga i partnerstva.

Cloud Server je usluga koja poslovnim korisnicima HT Eroneta omogućava korištenje virtualnih poslužitelja smještenih u sigurnom Eronet data centru.

Korisnici koji trebaju više od dijeljenog WEB hostinga, mogu Cloud Server uslugu iskoristiti za Hosting web stranice i/ili web shopa, za smještaj aplikacija i kao bazu podataka, maksimalno koristeći prednosti modernog data centra, uz veoma brze  internet veze i bez visokih troškova, za pohranu i backup podataka, koristeći veoma sigurnu okolinu Eronet data centra, te kao  e-mail server, VPN i proxy server, ali i za sve ostale potrebe koje poslovanje zahtijeva.

Prednosti ove usluge u odnosu na korištenje fizičkih servera su brojne, od mogućnosti brzog odlučivanja, povećanja ili smanjenja raspoloživih resursa u kratkom roku bez bilo kakvih inicijalnih troškova, preko brzine implementacije usluge, garantirane dostupnosti resursa u bilo kojem trenutku do infrastrukturnog smještaj koji ispunjava najviše standarde u više kategorija. Bitno je napomenuti i prednosti Self-service portala unutar usluge.

Svi paketi usluge su bez ugovorne obveze, uz dnevni obračun korištenih resursa.

„Cloud tehnologija je dio ICT tehnologije i trenutno je glavni trend u ICT svijetu. Donosi potpuno nov pristup nuđenja računalnih tehnologija i aplikacijskih pristupa u odnosu na postojeće stanje. Najveća prednost za korisnika je mogućnost korištenja računalnih resursa i aplikacija u vrijeme i u obujmu koji im je potreban u okviru usluge. Nisu potrebne dodatne investicije u računalne resurse, niti licence za aplikacije, a troškovi održavanja računalnih resursa se prenose na davatelja Cloud usluga. Tijekom 2015. godine, HT Eronet planira ponuditi usluge unajmljivanja računalnih resursa i to virtualnih privatnih servera i diskovnog prostora poslovnim korisnicima“, kazao je Tomislav Ruk, v.d. član Uprave za nepokretnu mrežu.

HT Eronet je sponzor telekomunikacija ovogodišnje MS NetWork konferencije.