Na Kalvariji proslavljen blagdan Gospe od žalosti

Na Kalvariji kod Viteza proslavljen je blagdan Gospe od žalosti.

Za ovaj blagdan katolici ovog kraja pripremali su se trodnevnicom, odnosno misama u četvrtak, petak i subotu u 18 sati.

Ovaj nas blagdan poziva da od Djevice naučimo svjedočiti svoju vjeru, da budemo spremni žrtvovati se vjernosti evanđelju, sigurni da „ništa nije izgubljeno od onoga što činimo“.

Djevica Marija, koja povjerova riječi Božjoj, nije izgubila vjeru kada je vidjela svoga Sina odbačena i na križu raspeta. Dapače, ostale je sve do kraja uz križ. I vidjela je blistavu zoru njegova uskrsnuća. Marija je zbog toga veoma blizu nama ljudima, ona može biti majka svake utjehe i pomoći. Svatko joj se u bilo kojoj potrebi može obratiti, u svojoj slabosti u vlastitome grijehu, jer ona razumije sve i svima je otvorena snaga kreativne dobrote. U njoj se Božja dobrota približila i približava k nama.

Ona stoji pred nama kao znak utjehe, ohrabrenja i nade. Neka i nas danas sve utješi i ispuni nadom.