MUP-u SBŽ prijavljeno 90 slučajeva nasilja u obitelji u 2014. godini

Devedeset slučajeva nasilja u obitelji prijavljeno je MUP-u Srednjobosanske županije (SBŽ) u protekloj godini, što je blago povećanje u odnosu na 2013. godini kad je prijavljeno 85 slučajeva.

U županijskom MUP-u kažu kako su za nasilje najčešće prijavljivani muškarci, dok su žrtve uglavnom bile njihove supruge, roditelji i djeca.

U analizi uzroka zaključeno je da su najčešći razlozi obiteljskog nasilja loša ekonomska situacija, te ovisnost o alkoholu, drogi ili kocki.

U MUP-u SBŽ-a ističu kako nakon prijave nasilja u obitelji, službenici policije u najvećem broju slučajeva privode osumnjičenog u pritvor koji traje do 24 sata prema Zakonu o kaznenom postupku Federacije BiH, piše Fena.

U roku od 12 sati od trenutka prijave, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja Federacije BiH, sudu se podnosi zahtjev za izricanje zaštitne mjere, navode u MUP-u.

To mogu biti mjere udaljenja iz stana i zabrana vraćanja u stan, zabrana približavanja žrtvi, obavezan psihosocijalni tretman ili liječenje od ovisnosti.

– Najkasnije 12 sati od primitka zahtjeva policije, sud će donijeti rješenje i odrediti koju mjeru zabrane će izreći i narediti koji organ će biti nadležan za kontrolu poštivanje izrečene mjere – navode iz MUP-u.

Mjere za koje je nadležna policija obično se odnose na zabranu približavanja žrtvi nasilja te zabranu uznemiravanja i uhođenja žrtve, koje po rješenju suda obično traju 30 ili 60 dana, kada policija sudu dostavlja izvješće nakon čega se procjenjuje opravdanost ovakvih mjera.

U policiji kažu da u svim slučajevima nasilja u obitelji ostvaruje suradnju s nadležnim institucijama, poput suda, centara za socijalni rad te mentalno zdravlje, a po potrebi i nevladinim organizacijama.