MUP SBŽ objavio konkurs za prijem policajaca i mlađih inspektora

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) Srednjobosanske županije objavilo je konkurs za prijem 36 kandidata sa najmanje IV (četvrtim) stupnjem školske spreme – za prvi nivo
pristupanja u činu “policajac” i 6 kandidata sa najmanje VI (šestim) stupnjem školske spreme ili završenim prvim ciklusom bolonjskog sustava visokog obrazovanja s najmanje 180 ECTS bodova- za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.

Konkurs možete pogledati OVDJE.