MUP KSB: Zbog žalbi sankcionirana 53 policajca

Na osnovu Zakona u unutarnjim poslovima Kantona Središnja Bosna uspostavljen je Ured za pritužbe javnosti, koji je tijelo skupštine Kantona Središnja Bosna i kao takvo je nezavisno od linije rukovođenja u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, odnosno Upravi policije.
Ured za pritužbe javnosti djeluje duži niz godina, a svojim radom značajno je doprinio profesionalnijem radu policijskih službenika.

Naime, intencija zakonodavca je da se uspostavom takvog tijela omogući nezavisna kontrola rada, odnosno postupanja policijskih službenika. Kroz obavještavanje podnositelja pritužbe na rad policijskih službenika o poduzetim radnjama na rasvjetljavanju navoda iz pritužbe, ostvaruje se veća razina povjerenja građana prema policiji, što će u konačnici rezultirati boljom suradnjom građana s policijom.

Imajući u vidu činjenicu da se radi o neovisnom tijelu, Ured za pritužbe javnosti u mogućnosti je na veoma efikasan i transparentan način sprječavati svako eventualno prekoračenje ovlasti od strane policijskih službenika, kao i njihovo eventualno neprofesionalno ili nedolično ponašanje. Neke od nadležnosti Ureda su:

– praćenje svih žalbi dostavljenih Ministarstvu protiv policijskih službenika;

– nadgledanje istraga Odsjeka za unutarnju kontrolu;- izdavanje naredbe za ponovnu istragu u slučaju gdje Ured nije zadovoljan istragom Odsjeka za unutarnju kontrolu;

– nadgledanje sustava neformalnog rješavanja žalbi građana kako bi se osiguralo da ne postoji vršenje pritisaka od strane rukovoditelja na podnositelja žalbe;

– primanje izvješća od sudova vezano za kaznene i druge navode o prekršajima gdje su policijski službenici predmet istrage ili postupka;

– nadgledanje izvršenja kazni izrečenih od strane prvostupanjske i drugostupanjske disciplinske komisije, da bi se osigurala legalnost i dosljednost;

– obavještavanje podnositelja žalbe o rezultatu istrage u pismenoj formi u što kraćem roku;

– pokretanje zakonskog postupka protiv podnositelja žalbe u slučaju bilo kakve bezvrijedne, neutemeljene, lažne ili neosnovane žalbe;

– preporučuje disciplinski postupak protiv službenika Odsjeka za unutarnju kontrolu ili rukovoditelja zbog svjesnog zanemarivanja ili neodgovarajućeg vođenja istrage;

Tijekom 2015. godine Ured za pritužbe javnosti razmatrao je ukupno 214 žalbi na rad policijskih službenika, što je na razini broja žalbi zaprimljenih tijekom 2014. godine, kada je razmatrano ukupno 215 žalbi.

Od navedenog broja žalbi u 2015. godini, 114 su podnijeli građani, 92 su podnesene od strane rukovoditelja organizacijskih jedinica Uprave policije i Odsjeka za inspekcije i revizije, a 8 žalbi bilo je anonimno.

Navedene žalbe odnosile su se na ukupno 280 policijskih službenika, a nakon njihovog razmatranja, te provođenja internih postupaka od strane Odsjeka unutarnje kontrole, sankcionirana su ukupno 53 policijska službenika. Od navedenog broja sankcioniranih policijskih službenika za 18 je utvrđeno da su počinili težu, a za 35 da su počinili lakšu povredu službene dužnosti. Od ukupnog broja policijskih službenika koji su počinili tešku povredu službene dužnosti 11 službenika je privremeno suspendirano do okončanja postupka.

U narednom razdoblju Ured za pritužbe javnosti će nastaviti sa razmatranjem svih pristiglih žalbi, te obavještava građane da eventualne primjedbe na rad i postupanja policijskih službenika mogu podnijeti osobno u svakoj policijskoj stanici ili sjedištu MUP-a SBK/KSB u ulici Aleja konzula u Travniku.

Izvor