Mošunjski mač, kao vrijedan arheološki nalaz, suvenir je Viteza

Desetak i više godina Vitežani tragaju, traže, odgovarajući suvenir koji bi na odgovarajući i vjerodostojan način predstavljao i simbolizirao ovaj srednjobosanski gradić i njegove ljude.

Brončani bodež

U posljednjih desetak pa i više godina na tom planu sve je više u „igri“ Mošunjski mač. A riječ je o brončanom bodežu iz ilirskog doba, odnosno iz X. stoljeća prije Krista, pronađenom u Vitezu, na lokalitetu naselja Mali Mošunj a pohranjenog, kao vrlo vrijedan i najbolje očuvan arheološki nalaz iz tog vremena, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

I mnogi kažu da je upravo taj mač i Vitez, naziv grada, Bogom dana kombinacija i za maštu umjetnika i osmišljavanje odgovarajućeg suvenira. Na inicijativu grupe Vitežana, javnih radnika i gospodarstvenika, 2004. godine pokrenuta je inicijativa, i kasnije realizirana, postavljanja velikog sata na gradski trg. I po idejnom rješenju akademskog kipara Zdenka Jurišića iz Novog Travnika, postavljen je sat a ispod elegantnog luka postavljen je brončani odljevak replike Mošunjskog mača sa štitom. No, treba reći da je nešto ranije s osnovnim motivom mača i štita usvojen i grb grada Viteza po ideji slikara amatera Ante Barišića, a što je bila i osnovna nit vodilja kipara Jurišića u izradi idejnog rješenja velikog gradskog sata na gradskom trgu, te izradu prvih suvenira, replika Mošunjskog mača.

Podržala udruga

Vremenom je akademski kipar Jurišić osmislio još nekoliko mogućih varijanti i prijedloga rješenja suvenira po ideji službenog grba Viteza koji bi se radili u raznim materijalima i veličinama, a ponuđene ideje prihvatili su i verbalno podržali i članovi Udruge poslodavaca Viteza.
A kako kaže kipar Jurišić, sada se čeka narudžba u količini koja bi bila isplativa za izradu. No, takvih narudžbi, na žalost, još uvijek nema.

Zvonimir Čilić / VL