Mladež HDZ BiH postala pridružena članica Mladeži Europske pučke stranka (YEPP)

Na Vijeću predsjednika Mladeži Europske pučke stranake (Presidents Council of YEPP), održanom 1. ožujka 2014. godine u Rimu, Mladež HDZ-a BiH postala je pridruženi član političke organizacije koja okuplja Mladež stranaka desnog centra.

Mladež Europske pučke stranke uključena je u promicanje vrijednosti kao što su vladavina prava, slobode, ljudskog dostojanstva i očuvanju tradicije, a aktivno pruža treninge za mlade aktiviste stranaka desnog centra od kojih se očekuje da će imati važnu ulogu u politici.

“Ovime je Mladež HDZ BiH postala jedina predstavnica mladih kada su u pitanju hrvatske stranke iz Bosne i Hercegovine, i samim time preuzela je odgovornost ukazati Europi na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo se Predsjednicima Mladeži Europske pučke stranke na ukazanom povjerenju, kao i kolegama iz Mladeži HDZ-a Republike Hrvatske na nesebičnoj pomoći i suradnji”, priopćeno je iz Mladeži HDZ BIH.

Mladež HDZ BiH će ostati ustrajna u zagovaranju europskog puta Bosne i Hercegovine, kao i pridruživanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, zaključuje se na koncu priopćenja.