Mirovine, socijalne i braniteljske naknade sigurne, uštede u javnoj potrošnji, novac ide u investicije

Mirovine, braniteljska i socijalna izdvajanja iz federalnog proračuna i u godinama koje dolaze biti će sigurni i stabilni, dok će se uštedama u javnoj potrošnji, poput tekućih i kapitalnih transfera, kao i kapitalne potrošnje, osloboditi sredstva za investicije i ulaganje u gospodarstvo.

Ovo je srž planiranih mjera fiskalne politike FBiH u sklopu dokumenta okvirnog proračuna FBiH za razdoblje 2022. – 2024., a u čijem smo posjedu i donosimo detalje, piše Večernji list BiH.  Mjere i plan ušteda Mjere fiskalne politike bit će usmjerene na nastavak aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i povećanju priljeva domaćih i stranih investicija. Cilj je poticanje ekonomskog rasta i povećanje fiskalnog prostora kako bi se pružila podrška dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti BiH.

Vlada FBiH jasno je naglasila kako nastavlja s provedbom restriktivne javne potrošnje u razdoblju 2022. – 2024. u cilju održavanja stabilnog financijskoga sustava te jače kontrole javne potrošnje. U dokumentu se navodi kako će naglasak biti na strogom nadzoru proračunske potrošnje, poboljšanju fiskalne discipline, odnosno ograničavanju rasta tekuće potrošnje i tekućih transfera. Vlada je odlučila kako će poduzeti mjere kako bi se unaprijedilo stanje u četirima područjima, a to su: likvidnost i stabilnost proračuna, ulaganja, tržište rada te sustav proračuna, a kroz realizaciju planiranih mjera namjerava se osigurati financijska stabilnost putem ograničenja rasta javne potrošnje, čime bi se stvorile uštede koje će se usmjeriti u javne investicije, aktivne mjere zapošljavanja te za oporavak gospodarstva.

Kada je riječ o stabilnosti proračuna, ista će omogućiti i stabilnosti u isplati mirovina, braniteljskih i socijalnih naknada te svih ostalih davanja koja se isplaćuju iz proračuna. U dokumentu se ističe potreba ostvarivanja uštede na javnim rashodima putem unaprjeđenja javne uprave odnosno sustava troškova javne uprave u cilju stvaranja fiskalnog prostora za investicije iz domaćih fondova. Kada je riječ o rashodima i plaćama u javnom sektoru u pogledu unaprjeđenja sustava zapošljavanja i politika fonda plaća, planira se provoditi učinkovitija politika i mjere koje će omogućiti pravičnije i transparentnije zapošljavanje. Planira se provedba aktivnih politika i mjera u cilju otklanjanja ključnih problema u procesu zapošljavanja te prilagođavanja europskom tržištu. Potrošnja i projekcije Projekcije rashoda proračuna FBiH za 2022. iznose 4,23 mlrd. KM i čine 17,7% BDP-a FBiH, što predstavlja smanjenje od 5,3% ili 240 mil. KM u odnosu na predviđene rashode u 2021. Rashodi su projicirani na razini od 4,17 milijardi KM (16,8% BDP-a FBiH) u 2023. i 4,24 milijarde KM (16,3% BDP-a FBiH) u 2024. Kada je riječ o ukupnoj potrošnji, koja pored rashoda uključuje i otplate unutarnjeg i vanjskog duga, ista je projicirana u 2022. u iznosu od 5,32 milijarde KM ili 22,3% BDP-a FBiH. Ovako projicirana ukupna potrošnja za 2022. predstavlja smanjenje od 29% ili 160,3 mil. KM u odnosu na 2021. U 2023. ukupna potrošnja je projicirana na razini od 5,25 milijardi KM ili 21,7% BDP-a FBiH, dok je u 2024. na razini 5,45 milijardi KM ili 20,9% BDP-a FBiH.

Transferi (tekući i kapitalni) za 2022. su projicirani na razini od 3,57 milijardi maraka, što je u odnosu na 2021. smanjenje za 328,9 milijuna KM ili 8,5%, dok iznos transfera predviđen za 2023. iznosi 3,49 milijardi KM. U 2024. financijska sredstva za navedene namjene projicirana su u iznosu od 3,59 milijardi KM. Kapitalna potrošnja u 2022. projicirana je u iznosu od 39 mil. KM, što predstavlja smanjenje od 10,8% ili 4,7 mil. KM u odnosu na 2021. Za 2023. izdaci za kapitalnu potrošnju projicirani su u iznosu od 32 mil. KM te 31,9 mil. KM za 2024. U dokumentu se posebno ukazuje na činjenicu da projekcija javne potrošnje predviđa pad po godišnjoj stopi od 2,9% u 2022. u odnosu na 2021., pad od 1,3% u 2023. te rast od 3,8% u 2024. godini.•

vecernji.ba