Ministrica odbrane BiH, Marina Pendeš, na konferenciji u Beogradu

Ministrica odbrane BiH, Marina Pendeš, sa suradnicima, učestvovala je u radu završne konferencije “Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu”, koja se 15. lipnja 2016. godine održala u Beogradu u organizaciji UNDP/SEESAC.

Ministrica Pendeš prisutnima se obratila tijekom otvaranja i uvodnih obraćanja, a u svome govoru, između ostalog, rekla je kako uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti spolova u sve oblasti društvenog života i rada predstavlja ispunjenje jednog od temeljnih standarda ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

U Ministarstvu odbrane BiH stvoreni su uvjeti za unapređenje međusobne suradnje i umrežavanje žena u sektoru odbrane i sigurnosti u cilju daljeg umrežavanja, unapređenja regionalne suradnje, razmjene iskustava i pozitivnih primjera”, dodala je ministrica Pendeš tijekom uvodnog govora.

Na otvaranju završne konferencije “Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu”, uz ministricu odbrane BiH, Marinu Pendeš, obratili su se i direktorica Regionalnog ureda UNDP za Europu, Cihan Sultanoğlu, ministar odbrane Republike Srbije, Zoran Đorđević, ministrica odbrane Crne Gore, Milica Pejanović Đurišić, ministar odbrane Republike Makedonije, Zoran Jolevski, generalni sekretar Regionalnog vijeće za suradnju, Goran Svilanović, te specijalni predstavnik za žene, mir i sigurnost Generalnog sekretara NATO, Marriet Schuurmann.

Također, tijekom konferencije u Beogradu održana su i tri panela, a u ime Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH na panelima su govorili sekretar Ministarstva odbrane BiH, dr. Muhamed Smajić, pomoćnik ministra odbrane BiH za upravljanje personalom, dr. Sead Muratović, i pukovnik Fahir Žilić.

Na marginama konferencije u Beogradu ministrica Pendeš sa suradnicima održala je radni sastanak i s rezidentnom predstavnicom UN-a u BiH, Sezin Sinanoglu, tijekom kojega je razgovarano o aktivnostima na rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, jačanju uloge žena u društvu, a tim povodom ministrica Pendeš tražila je podršku rezidentne predstavnice UN-a u BiH, Sezin Sinanoglu, kako bi, u suradnji sa zamjenicom predsjedavajućeg Zastupničkog doma PS BiH, Borjanom Krišto, i ministricom ljudskih prava i izbjeglica u Vijeću ministara BiH, Semihom Borovac, organizirali konferenciju na temu “Uloga žene u prevenciji konflikata i rastućih izazova modernog društva”.

Izvor: Radio Vitez