Ministrica Gudeljević: Dodatnu pozornost posvetiti stvaranju uvjeta za unapređenje kvalitete obrazovanja na svim razinama

Suradnja i uvažavanje je jedan od prioriteta Ministarstva koje ima zadaću koordinirati aktivnosti, usklađuje planove tijela vlasti entiteta, županija i Brčko distrikta BiH i definira strategije na međunarodnom planu u područjima zdravstva i socijalne zaštite, mirovina, znanosti i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova. Ministarstvo civilnih poslova na čije sam čelo imenovana u novom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ima veliki broj nadležnosti, pa je potrebno i određeno vrijeme kako bi se analizirale sve oblasti i identificirali prioriteti, kazala je Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova BiH.

Ministarstvo, sukladno svojoj koordinirajućoj ulozi u oblasti rada i zapošljavanja, pokrenulo je aktivnosti na izradi nove strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, koja bi definirala politike i smjernice povezane s ekonomskim rastom uz porast zaposlenosti, razvojem ljudskih resursa i upravljanjem tržištem rada, ističe ministrica Gudeljević.

U tijeku 2020. godine planiramo aktivnosti u okviru bilateralne suradnje i implementacije nekoliko međunarodnih sporazuma o znavstveno tehnološkoj suradnji.

Cilj mi je promovirati znanost u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo civilnih poslova pruža potporu aktivnostima Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine među kojima je dodjela Nagrade u oblasti znanost u Bosni i Hercegovini za postignuća na međunarodnom planu, te implementacija Upustva o elementima, sadržaju, obliku i načinu rada znanstveno-istraživačkog informacijskog sustava u Bosni i Hercegovini, naglašava ministrica civilnih poslova BiH.

Najvrijedniji resurs svake zemlje su njeni žitelji, a poseban izazov u uvjetima slobodnog protoka ljudi i kapitala, kako potaknuti mlade da sve svoje potencijale uz suvremena dostignuća realiziraju iz svoje zemlje koristeći prednosti tehnologije. Mislim da su to zanimanja budućnosti, izazovi za razmišljanje svakog mladog pojedinca da nađe svoj poslovni angažman, a ne napusti svoju zemlju.

Suradnja i komunikacija je ostvariva uz uvažavanje svih razina vlasti i ustavne nadležnosti. Potrebna je prije svega spremnost za suradnju, a jedan od mojih prioriteta jeste uspostavljanje koordinacije, komunikacije i povjerenja među institucijama. To ćemo najprije uraditi posvetimo li se svi djelovanju u okviru svojih nadležnosti i uz puno uvažavanje drugih, ističe ministrica civilnih poslova BiH.

Ministrica Gudeljević je važnom ocijenila suradnja sa nadležnim obrazovnim razinama. Navela je kako joj je namjera nastaviti procese izrade strateških dokumenata odnosno definirati zajedničke prioritete u obrazovanju. Također, ministarstvo će nastaviti procese izrade strateških dokumenata, ali i na povlačenju donatorskih sredstava za potrebe provođenja reformskih procesa. Prvenstveno mislim na sredstva koja su nam dostupna kroz Instrument predpristupne pomoći – IPA, naglasila je ministrica.

Donijeti neki strateški dokument samo po sebi nije dovoljno, posebno u oblasti obrazovanja, ističe ministrica Gudeljević, te navodi kako će ministarstvo u narednom razdoblju intenzivirati aktivnosti na monitoringu implementacije usvojenih strateških dokumenata, uz suradnju svih nadležnih ministarstava obrazovanja i agencija u smislu dostavljanja relevantnih informacija.

Uz koordinirajuću ulogu Ministarstvo civilnih poslova, dodatnu pozornost posvetiti će stvaranju uvjeta za unapređenje kvalitete obrazovanja na svim razinama od predškolskog do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ne treba zanemariti ni rezultate PISA-e, odnosno preporuke koje zaista svima u Bosni i Hercegovine mogu poslužiti kao dobra polazna osnova za takvu aktivnost., naglasila je ministrica.

U oblasti znanosti važeća je okvirna Strategija razvoja znanosti u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. koja sadrži temeljne principe, ciljeve, smjernice i prioritete znanstvenog i tehnološkog razvoja, sa posebnim osvrtom na koordinaciju aktivnosti i usklađenost planova u svezi sa međunarodnom znanstveno-istraživačkom suradnjom.

Bosna i Hercegovina je od siječnja 2014. godine pridružena zemlja u Okvirnom programu EU za znanstvena istraživanja i inovacije „Horizont 2020“. S ciljem povećanja stupnja uspješnosti sudjelovanja u EU programu HORIZONT 2020, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine godišnje osigurava grant sredstva za sufinaciranje pripreme projekata i potencijalnih kandidata. Cilj ovog granta je kroz davanje financijske potpore projektima međunarodnog karaktera podstaknuti domaće istraživačke institucije za rad na međunarodnim projektima u okviru programa HORIZONT, COST i EUREKA.

Prethodni članakU Zenici danas pronađen i treći muški leš
Sljedeći članakGodišnje se ukrade dva milijuna kubika šume