Ministarstvo privrede KSB objavilo javne pozive za odabir korisnika sredstava

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava sa pozicija Budžeta Ministarstva privrede u 2023.godini:
1. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi“ za 2023.godinu
2. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2023.godinu.
3. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo“ za 2023.godinu.
4. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi (potpora preduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda kvaliteta).“

1. Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi” (preuzimanje dokumentacije

– Obrazac Zahtjeva Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi (preuzimanje dokumentacije)
– Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)(preuzimanje dokumentacije)

2.Javni poziv Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona (preuzimanje dokumentacije)

– Obrazac Zahtjeva Tekući transferi za poduzetničke zone (preuzimanje dokumentacije)
– Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

3.Javni poziv Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo (preuzimanje dokumentacije)

– Obrazac Zahtjev Tekući transferi za javno-privatno partnerstvo (preuzimanje dokumentacije)
– Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

4. Javni poziv međunarodni standardi (preuzimanje dokumentacije)

– Obrazac Zahtjeva međunarodni standardi (preuzimanje dokumentacije)
– Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)