Ministar Matić: Na području SBŽ nema oboljelih od koronavirusa, situacija je povoljna

Krizni stožer Ministarstva zdravstva Srednjobosanske županije za praćenje i analizu situacije izazvane Coronavirusom (COVID 2019) kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju i vrši epidemiološki nadzor.

Na današnjoj sjednici raspravljano je o uspostavi procedura i protokola u postupanju kod sumnje na pojavu korona virusa. Prateći preporuke WHO pod nadzor se stavljaju sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u županiji koje su putovale ili bile u bliskom kontaktu s osobama iz ugroženih područja Kine, Južne Koreje, Italije i Irana. Navedene osobe trebaju se javiti predstavnicima HES-a nadležnog Doma zdravlja , odnosno županijskom epidemiologu radi daljnjeg postupanja.

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta.

S obzirom na trenutno dostupne podatke o bolesti i njezinu prenošenju, WHO preporučuje da se nad svim pacijentima sa sumnjom na COVID-19 izvrši triaža pri prvom kontaktu sa zdravstvenim sistemom te da liječenje započne na temelju ozbiljnosti bolesti.

Za osobe koje imaju blage simptome bolesti hospitalizacija možda neće biti potrebna, osim ako ne postoji vjerojatnost od razvijanja teže kliničke slike. U svim tim slučajevima može se razmotriti pružanje zdravstvene zaštite kući. Slučajevi koji zahtjevaju hospitalizaciju bit će zbrinuti u skladu sa dogovorenim procedurama nadzora i liječenja.

Uspostavljen je i algoritam zdravstvenog nadzora na kontaktima oboljele osobe koji uključuje i procedure testiranja.

Nakon detaljne analize svih aktivnosti i stanja na terenu, naglašeno je da trenutno nema potrebe za uvođenjem posebnih javno-zdravstvenih mjera.

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva preporučuje se školama da odgode putovanja učenika izvan BiH , kao najbolju odluku u vezi sa trenutnom situacijom širenja koronavirusa u svijetu.

Obzirom da na prostoru županije nema zabilježenih slučajeva oboljevanja od korona virusne infekcije, niti postoje sumnjivi slučajevi koji bi zahtjevali testiranje, Županijski krizni štab cijeni epidemiološku situaciju na prostoru županije kao POVOLJNU.

O svim daljnjim postupcima i aktivnostima javnost će biti blagovremeno obavještena.

Predsjednik kriznog stožera

Anto Matić