Međunarodni sajam sira Vlašić 2011.

Udruga poljoprivrednika Srednjobosanske županije jedan je od organizatora  sajamske manifestacije „Međunarodni sajam sira Vlašić 2011.“, ujedno i „6. ocjenjivačka izložba vlašićkog sira “ koji se održavaju u petak i subotu, 23. i 24. Rujna, na platou Vlašić-Babanovac.

Cilj organiziranja ove manifestacije je promovirati sirarsku proizvodnju, područje SBŽ i šire, te istaknuti vrijednost tradicije s navedenog područja.
Na ocjenjivačkoj izložbi ocjenjuje se vlašićki sir za proizvođače koji su se prijavili za sudjelovanje na ovoj izložbi i čiji su uzorci sira mikrobiološki ispravni, a sajamski dio je predviđen za sve vrste sireva i drugih poljoprivrednih proizvoda iz regije.