Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti TIMSS 2019. godine

Istraživanje TIMSS 2019. (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) je sedmo međunarodno istraživanje učeničkih postignuća u matematici i prirodnim znanostima kao i istraživanje razlika u učenju u obrazovnim sustavima, koje organizira Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA). Navedeno istraživanje se provodi u 60 zemalja svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.  TIMSS 2019. istraživanje u Bosni i Hercegovini provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji sa obrazovnim vlastima, te je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna imenovalo koordinatore za navedeno istraživanje na našem Kantonu, a u 17 osnovnih škola imenovani su školski koordinatori i testatori.

Istraživanje TIMSS mjeri postignuća učenika u matematici i prirodnim znanostima učenika četvrtog razreda osnovnih škola našeg odgojno-obrazovnog sustava, a dobiveni podatci bi trebali pružiti relevantne informacije kreatorima obrazovnih politika s ciljem da se unaprijedi nastava te učenje matematike i prirodnih znanosti, kako širom  svijeta, tako i u našem odgojno-obrazovnom sustavu.

U Bosni i Hercegovini u TIMSS 2019. istraživanju  sudjeluju 178 osnovnih škola, 336 odjeljenja, odnosno 6.023 učenika četvrtog razreda, a sudjelovanjem 17 škola  našeg Kantona u ovom istraživačkom ciklusu postajemo dio najdugovječnijeg međunarodnog  istraživanja odgojno-obrazovnih sustava.

Koristim priliku zahvaliti osnovnim školama na odličnoj suradnji tijekom procesa pripreme i provođenja ovog Međunarodnog istraživanja TIMSS 2019. Zahvaljujem se svim ravnateljicama i ravnateljima kao i svim školskim koordinatorima i testatorima na ogromnom trudu, radu i profesionalnosti koju su uložili  u provođenje ovog istraživanja. Posebno se zahvaljujem učenicima 4. razreda osnovnih škola na odgovornom i savjesnom  ispunjavanju  test  knjižica i  upitnika. Zahvaljujem se svim roditeljima i starateljima koji su prepoznali značaj i svrhu ovog Međunarodnog istraživanja te su pristali na sudjelovanje njihove djece u istraživanju TIMSS 2019 i time omogućili unaprijeđenje našeg odgojno-obrazovnog sustava.