Međunarodni je dan ljudskih prava

Međunarodni je dan ljudskih prava. Obilježava se na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. Tada je prvi put u povijesti priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost. “Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, prvi je član Opće deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.

Dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj povijesti i jedno je od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih naroda koje je obezbjedilo i osnovnu filozofiju za mnoge međunarodne dokumente koji su uslijedili. U okviru Savjeta Europe, 1950. godine donesena je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava,posjeduje mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Ovogodišnju nagradu za mir primili su Pakistanka Malala Yousafzai i Indijac Kailash Satyarthi. Borili su se protiv iskorištavanja djece i mladih te za pravo djece na edukaciju.