Maksimalan mjesečni iznos po borcu 270 KM, minimalan 60

Zakonom je predviđeno da demobilisani branilac koji je napunio 57 godina život i ima najmanje 12 mjeseci učešća u oružanim snagama, i koji je najmanje 12 mjeseci na birou i bez prihoda, imat će mjesečnu naknadu koja će se utvrđivati tako što će se broj tih mjeseci pomnožiti sa 5 KM, rekao je ministar za boračka pitanja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Salko Bukvarević.

Hoće li borcima retroaktivno biti isplaćen novac koji su očekivali da će dobijati od početka jula?

Vidjet ćemo šta će Parlament usvojiti, imamo zajednički prijedlog koji smo uputili prema Parlamentu. Bila je radna grupa od 30 ljudi, trudili smo se napraviti tekst koji je realan i provodiv. Očekujemo da Parlament usvoji tekst. Očekujemo da do kraja jula mjeseca da završimo sav posao i da ljudi mogu početi predavati svoje zahtjeve. Osnovne karakteristike zahtjeva je vraćanje prava od 2010. godine koja su ukinuta. Zakon predviđa 16 prava koja u pojedinim kantonima ostvaruju borci. Prvi cilj je ujednačavanje prava na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Drugi cil je da demobilisani branioci koji imaju 57 godina i više, a nemaju platu, nemaju dovoljno radnog staža i teško će ih sad neko zaposliti, ne mogu u penziju – da se osigura kakva, takva egzistencija.

Kako komentarišete stav SDP-a da ovaj zakon ne štiti borce?

Neodgovornim ponašanjem SDP-a ovaj zakon nije prošao prošli put, prije svega zbog amandmana Zukana Heleza koji nisu realni. Smatram da ovo nije idealan zakon, ali u ovom trenutku demobilisani borci nemaju nikakav zakon. Predložili smo Parlamentu da nakon godinu dana ovog zakona izvršimo analizu i eventualno prepravimo dijelove.

Gdje će te naći tih dodatnih 50 miliona KM?

Mi smo već u rebalansu budžeta za ovu godinu izdvojili 25 miliona maraka. Imamo obavezu izrade trogodišnjeg budžeta i već je u tom budžetu pozicionirano 50 miliona KM. Naša je zadaća da nađemo ta sredstva, Vlada FBiH iz godine u godinu povećava prihode i zatražili smo da se dio tih sredstava preusmjeri za demobilisane branioce.

Kako će se utvrđivati iznos novca koji će demobilisani borci primati?

Zakonom je predviđeno da demobilisani branilac koji je napunio 57 godina život i ima najmanje 12 mjeseci učešća u oružanim snagama, i koji je najmanje 12 mjeseci na birou i bez prihoda, imat će mjesečnu naknadu koja će se utvrđivati tako što će se broj tih mjeseci pomnožiti sa 5 KM. Konkretno, imamo ljude koji imaju maksimalno 54 mjeseca učešća u oružanim snagama, koji su od samo početak do kraja bili, oni će dobiti 270 maraka, a ovi koji su bili 12 mjeseci dobit će 60 KM.