KŠC “Petar Barbarić” Travnik: Promocija zdravih stilova života i biciklizma

Zahvaljujući podršci Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ kroz projekt „Škola volonterizma“, Katolički školski centar „Petar Barbarić“ u Travniku pokrenuo je akciju promocije biciklizma među svojim učenicima.

Na inicijativu animatora i volontera KŠC-a, nabavljeni su stalci za parkiranje bicikala čime je napravljen prvi korak u promociji biciklizma među mladima, zdravih stilova života, ali i korištenja ekološki prihvatljivih prijevoznih sredstava za učenike i djelatnike koji žive u području Travnika.

Kroz podršku Centra za mlade, osiguran je parking prostor za 20 bicikala. Kako bi se spremno dočekala biciklistička sezona i topliji dani, članovi sekcije animatora i volontera i likovne sekcije će svaki od stalaka urediti kroz kreativnu volontersku akciju.

U razdoblju koje će uslijediti KŠC-u će stići još dva stalka za još deset bicikala.

J.P., KT