KSB: U 2019. godini uhićeno 130 osoba zbog zloupotrebe opojnih droga

Uprava policije MUP-a KSB je u tijeku 2019. godine kao jedan od prioritetnih zadataka postavila borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, što se pokazalo u potpunosti opravdano.

To potvrđuje činjenica da je u tijeku ove godine podnesen ukupno 121 izvještaj protiv 130 osoba, od kojih je oko 40 % povratnika u vršenju ovih krivičnih djela. Od ukupnog broja izvještaja, 42 su podnesena zbog činjenja krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, dok je 79 izvještaja podneseno zbog činjenja krivičnog djela „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“.

U odnosu na isti period prethodne godine, broj izvještaja je povećan za 20 %. Kada je u pitanju vrsta opojne droge, najviše je zastupljena marihuana, zatim speed, ecstazy, kokain, heroin i dr.

U cilju realizacije ovih zadataka osmišljen je drukčiji pristup u radu policijskih službenika, a pored ostalog su formirani timovi za droge u svim policijskim upravama i Sektoru kriminalističke policije MUP-a, koji su obučeni i specijalizirani za ovu problematiku.

O uspješnosti navedenih timova za droge, govori i podatak da je u samo jednoj akciji na području Kiseljaka zaplijenjen oko 1 kg opojne droge speed, koja je oduzeta, a izvšizelj je lišen slobode.

U okviru navedenih aktivnosti, važno je istaći da je u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, u pećima firme B.S.I. iz Jajca uništeno oko 500 kilograma različitih opojnih droga, koje su zaplijenjene tokom proteklih godina na području Srednjobosanskog kantona, a čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko 4,5 milijuna konvertibilnih maraka.

Pored aktivnosti koje se provode na području našeg kantona, policijski službenici Uprave policije MUP-a KSB ostvaruju dobru saradnju i sa drugim policijskim agencijama, koja je za rezultat imala zaplijenu većih količina opojnih droga na području Sarajeva, Bosanske Gradiške i dr.

Posebno je važna činjenica da je određen broj slučajeva bio rezultat dobre suradnje sa građanima, odnosno da se pravovremenim dojavama građana došlo do saznanja koja su na kraju imala za rezultat lišenje slobode osoba osumnjičenih za zloupotrebu opojnih droga, kao i zaplijenu droge.

U cilju poboljšanja stanja sigurnosti u ovoj oblasti, apeliramo na građane da nastave suradnju sa policijom, te da sve korisne informacije blagovremeno dostave u najbližu policijsku stanicu.

Također, apeliramo i na obrazovne institucije, ali i roditelje učenika da ostvaruju bližu suradnju sa policijom u cilju sprečavanja i suzbijanja ove društveno opasne pojave.

Navedene aktivnosti se nastavljaju i u narednom periodu, naveli su iz MUP-a KSB.