KSB: Lista primljenih volontera za 2017. godinu

Na temelju članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH broj 62/15) Vlada Kantona Središnja Bosna , na 44. sjednici održanoj 22.12.2016.godine, donosi

O D L U K U
o prijemu volontera za 2017. godinu
I.
Ovom Odlukom prihvaća se Rang lista o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim tijelima uprave (volontera) u 2017.godini , predložena od strane Komisije za provođenje natječaja za prijem volontera.
II.
Rang lista iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Vlade.

Broj:
Travnik
PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ig.
RANG LISTA VOLONTERA

u kantonalnim organima uprave za 2017.godinu
R.br.

IME I PREZIME

OPĆINA

ZANIMANJE

1

ĐŽENANA DŽAJA

NOVI TRAVNIK

PRAVNIK

2

AMELA OTUZBIR

NOVI TRAVNIK

PRAVNIK

3

JELENA BRNJIĆ

NOVI TRAVNIK

PRAVNIK

4

VILDANA JARAMAZ

KISELJAK

PRAVNIK

5

ALMA BEJTIĆ

KISELJAK

PRAVNIK

6

JELENA MARIJANOVIĆ

KISELJAK

PRAVNIK

7

MIRZA GRABUS

VITEZ

PRAVNIK

8

AZRA HRUSTIĆ-ŠEHIĆ

VITEZ

PRAVNIK

9

GORDANA GREBENAR

VITEZ

PRAVNIK

10

ALDIN MERDAN

BUSOVAČA

PRAVNIK

11

IVAN MARIĆ

BUSOVAČA

PRAVNIK

12

LUCIJA PETROVIĆ

BUSOVAČA

PRAVNIK

13

SANDRA BOŠNJAK

BUSOVAČA

PRAVNIK

14

ELMA OMERČEVIĆ

FOJNICA

PRAVNIK

15

AMRA BAŠIĆ

FOJNICA

PRAVNIK

16

DAMIR HASANKOVIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

17

MIRZA AGIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

18

LEJLA GRABUS

TRAVNIK

PRAVNIK

19

ALMIRA DAUTOVIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

20

AMAR ALIJAGIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

21

MERIMA LOZIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

22

DANIJELA JOSKIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

23

ANESA SARIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

24

EDINA LEKO

TRAVNIK

PRAVNIK

25

IVANA ČAKARIĆ

TRAVNIK

PRAVNIK

26

FAHIRA ELKAZ

DONJI VAKUF

PRAVNIK

27

MEHRID VRBAR

BUGOJNO

PRAVNIK

28

SANELA ČOLIĆ

BUGOJNO

PRAVNIK

29

MARIJA NOVAKOVIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

PRAVNIK

30

DAJANA JAKEŠEVIĆ

JAJCE

PRAVNIK

31

MARINA LADAN

JAJCE

PRAVNIK

32

EMINA SUBAŠIĆ

NOVI TRAVNIK

EKONOMIST

33

DERVIŠA AŠČIĆ

NOVI TRAVNIK

EKONOMIST

34

MONIKA ROJNICA

NOVI TRAVNIK

EKONOMIST

35

MARIJANA ŠKORO

NOVI TRAVNIK

EKONOMIST

36

IVAN BRKAN

NOVI TRAVNIK

EKONOMIST

37

EHLIMANA ŠABIĆ

BUGOJNO

EKONOMIST

38

SABINA TOPOLJAK

VITEZ

EKONOMIST

39

MAIDA BILAL

VITEZ

EKONOMIST

40

HELENA MIRKOVIĆ

VITEZ

EKONOMIST

41

SANDRA ELDIĆ

VITEZ

EKONOMIST

42

NIKOLINA TURIĆ

VITEZ

EKONOMIST

43

MARINA MOLNAR

VITEZ

EKONOMIST

44

IVAN FURUNDŽIJA

VITEZ

EKONOMIST

45

MAJA BILETIĆ

VITEZ

EKONOMIST

46

MARINA IVIŠIĆ

VITEZ

EKONOMIST

47

HELENA ČORIĆ

VITEZ

EKONOMIST

48

SREČKO PETROVIĆ

VITEZ

EKONOMIST

49

STJEPAN LUJANOVIĆ

VITEZ

EKONOMIST

50

SEDIJA ČALUK

DONJI VAKUF

EKONOMIST

51

ADNAN BULJINA

BUSOVAČA

EKONOMIST

52

TANJA ŠAFRADIN

BUSOVAČA

EKONOMIST

53

MARIJA KATAVA

BUSOVAČA

EKONOMIST

54

LUCIJA ĆOSIĆ

BUSOVAČA

EKONOMIST

55

MIROSLAV BOŠNJAK

BUSOVAČA

EKONOMIST

56

DARIO PLAVČIĆ

BUSOVAČA

EKONOMIST

57

DANIJELA BOŠNJAK

BUSOVAČA

EKONOMIST

58

MUHAREM HUREM

FOJNICA

EKONOMIST

59

NEJRA HUREM

FOJNICA

EKONOMIST

60

MUVEDET HUREM

FOJNICA

EKONOMIST

61

ADNAN BAJRAKTAREVIĆ

FOJNICA

EKONOMIST

62

ELENA CVJETKOVIĆ

FOJNICA

EKONOMIST

63

MARJANA MILIČEVIĆ

FOJNICA

EKONOMIST

64

RAMO AJANOVIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

EKONOMIST

65

HARUN LATIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

EKONOMIST

66

EJLA ČAJDIN

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

EKONOMIST

67

MEDINA ŽUŽIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

68

FATE ZAHIROVIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

69

DINO KOLASOVIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

70

SABINA HADŽIMUJIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

71

FADILA SEFER

TRAVNIK

EKONOMIST

72

KENAN ALEKIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

73

DIN SMAJIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

74

ELVIRA GORINJAC

TRAVNIK

EKONOMIST

75

MIRZA ĐELILBAŠIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

76

LEJLA SMAJIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

77

ZERINA ADILOVIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

78

SAMRA IMAMOVIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

79

ADEL PIDŽO

TRAVNIK

EKONOMIST

80

MARIJA VIDOVIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

81

MONIKA ANDRIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

82

KATARINA RIBIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

83

ZORANA PETRUŠIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

84

DRAGANA GRGIĆ

JAJCE

EKONOMIST

85

MIROSLAV JAKEŠEVIĆ

JAJCE

EKONOMIST

86

DAJANA STANIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

87

NEVENA GRGIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

88

NELA ŽULJEVIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

89

MARIJANA KNEŽEVIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

90

MARIJANA MILIČEVIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

91

DRAGAN BUJAK

KISELJAK

EKONOMIST

92

SUZANA NIKAČEVIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

93

IVANA KRAJINOVIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

94

IVANA LUČIĆ

KISELJAK

EKONOMIST

95

VEHID RABIHIĆ

VITEZ

INŽINJER MAŠINSTVA

96

ALMIN MUŠANOVIĆ

TRAVNIK

INŽINJER MAŠINSTVA

97

ADIS ČOLAK

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER MAŠINSTVA

98

MUAMER SKROBO

TRAVNIK

INŽINJER PROMETA

99

JUSUF IBRANOVIĆ

TRAVNIK

INŽINJER PROMETA

100

RAHMAN FUŠKO

TRAVNIK

INŽINJER PROMETA

101

AJDIN KARUPOVIĆ

TRAVNIK

INŽINJER PROMETA

102

JOSIP VALJAN

TRAVNIK

INŽINJER PROMETA

103

EDIN GRIZIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER PROMETA

104

HARIS ABDIBEGOVIĆ

BUGOJNO

INŽINJER PROMETA

105

TARIK MEKIĆ

BUSOVAČA

INŽINJER PROMETA

106

VALENTINA ČOLIĆ-KRIŽANOVIĆ

BUSOVAČA

INŽINJER PROMETA

107

TIJAN MARINIĆ

KISELJAK

INŽINJER PROMETA

108

TEA ŠKORO

KISELJAK

INŽINJER PROMETA

109

VEDRAN TRUTINA

KISELJAK

INŽINJER PROMETA

110

MAJA TARABA

KISELJAK

INŽINJER PROMETA

111

MARKO GREBENAR

VITEZ

INŽINJER PROMETA

112

ALMIN KMETAŠ

BUGOJNO

INŽINJER ELEKTROTEHNIKE

113

AMEL LOZIĆ

TRAVNIK

INŽINJER ELEKTROTEHNIKE

114

EDIN DRINJAK

KISELJAK

INŽINJER ELEKTROTEHNIKE

115

DENIS BIOGRADLIJA

BUSOVAČA

INŽINJER ELEKTROTEHNIKE

116

ADISA ĐULOVIĆ-RUJANAC

DONJI VAKUF

INŽINJER ELEKTROTEHNIKE

117

JASENKO HASANOVIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

118

MONIKA FIŠIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

119

VEDRANA PAPIĆ

VITEZ

INŽINJER INFORMATIKE

120

JASMIN AHMIĆ

VITEZ

INŽINJER INFORMATIKE

121

MATEA PETROVIĆ

VITEZ

INŽINJER INFORMATIKE

122

EMRAH MEŠANOVIĆ

BUSOVAČA

INŽINJER INFORMATIKE

123

IGOR VULETA

BUSOVAČA

INŽINJER INFORMATIKE

124

MUHAMED BASARA

BUGOJNO

INŽINJER INFORMATIKE

125

MIRNESA MLINAREVIĆ

DONJI VAKUF

INŽINJER INFORMATIKE

126

MARIO SUBAŠIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER INFORMATIKE

127

HALID PERENDA

TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

128

SELMIN DROBO

TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

129

HASAN SKOPLJAK

TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

130

EDIN ŠILJAK

TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

131

ISMET ZOLOTA

TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

132

DENIS ČIZMEĐIĆ

TRAVNIK

INŽINJER INFORMATIKE

133

BERINA SEJDINOVIĆ

TRAVNIK

INŽINJER GRAĐEVINARSTVA

134

JOSIP KLARIĆ

JAJCE

INŽINJER GRAĐEVINARSTVA

135

IRFAN BEČIROVIĆ

BUGOJNO

INŽINJER PROSTORNOG UREĐENJA

136

IRFAN HODŽIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER ARHITEKTURE

137

SABINA MASLIĆ

TRAVNIK

INŽINJER ARHITEKTURE

138

ADMIR IMAMOVIĆ

TRAVNIK

INŽINJER ARHITEKTURE

139

ZVONIMIR AJVAZOVIĆ

TRAVNIK

INŽINJER ARHITEKTURE

140

SELMA BEKTAŠ

BUGOJNO

INŽINJER ARHITEKTURE

141

SUMEJA HADŽIJUNUZOVIĆ-TERZIĆ

TRAVNIK

INŽINJER KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

142

KRISTINA KOLENC

TRAVNIK

INŽINJER KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

143

HASIJA HAJDAREVIĆ

BUSOVAČA

INŽINJER KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

144

EMINA BERBEROVIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER EKOLOGIJE

145

HARIS LJUBUNČIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER EKOLOGIJE

146

ASJA TUCO

VITEZ

INŽINJER EKOLOGIJE

147

TINA GRBEŠA

KREŠEVO

INŽINJER EKOLOGIJE

148

ADNA KOSTEROVIĆ

BUGOJNO

SANITARNI INŽINJER

149

LEJLA MAZIĆ

FOJNICA

SANITARNI INŽINJER

150

ADNA SMAJIĆ

FOJNICA

SANITARNI INŽINJER

151

MARIJA ŽULJ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

SANITARNI INŽINJER

152

EMIR AŠČIĆ

TRAVNIK

SANITARNI INŽINJER

153

HAZIM BEGOVIĆ

TRAVNIK

SANITARNI INŽINJER

154

ANVAR JUSIĆ

TRAVNIK

SANITARNI INŽINJER

155

BELMA ALISPAHIĆ

TRAVNIK

SANITARNI INŽINJER

156

EMINA ISAK

TRAVNIK

SANITARNI INŽINJER

157

EMINA PALIĆ

TRAVNIK

SANITARNI INŽINJER

158

ADMEDINA ČAJIĆ

VITEZ

SANITARNI INŽINJER

159

AMNA SARAJLIĆ

BUSOVAČA

SANITARNI INŽINJER

160

LEJLA JUSIĆ

BUGOJNO

SOCIJALNI RADNIK

161

MARIJA ČELINA

BUGOJNO

SOCIJALNI RADNIK

162

KRISTINA ČAJKUŠIĆ

BUSOVAČA

SOCIJALNI RADNIK

163

SUMEJA KOVAČEVIĆ

DONJI VAKUF

SOCIJALNI RADNIK

164

ENISA BUREKOVIĆ

FOJNICA

SOCIJALNI RADNIK

165

SEMINA MUKIĆ

JAJCE

SOCIJALNI RADNIK

166

MARIJANA MARINČIĆ

NOVI TRAVNIK

SOCIJALNI RADNIK

167

ANDREA MAROS

NOVI TRAVNIK

SOCIJALNI RADNIK

168

AJDIN ŠEČIĆ

BUGOJNO

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

169

ARNESA ĐEVAHIRIĆ

BUGOJNO

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

170

AMRA TELALOVIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

171

MATEJ MEŠTROVIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

172

MARTINA ANDRIJAŠEVIĆ

BUSOVAČA

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

173

IVANA KNEŽEVIĆ

KISELJAK

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

174

AIDA PETROVIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER POLJOPRIVREDE

175

AMINA KARAGIĆ

BUGOJNO

INŽINJER POLJOPRIVREDE

176

EMINA ĐIHAN

DONJI VAKUF

INŽINJER POLJOPRIVREDE

177

KATARINA BAGARIĆ

JAJCE

INŽINJER POLJOPRIVREDE

178

MATEJA LOZANČIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER POLJOPRIVREDE

179

IVAN KAJIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER POLJOPRIVREDE

180

ALMIRA PANDŽO

BUGOJNO

VETERINAR

181

IVONA BOŽIĆ

BUSOVAČA

VETERINAR

182

MERIMA MANJUŠAK

TRAVNIK

VETERINAR

183

ARMIN OMERDIĆ

TRAVNIK

INŽINJER ŠUMARSTVA

184

SELMIR OPARDIJA

BUGOJNO

INŽINJER ŠUMARSTVA

185

OMER SMAJIĆ

KISELJAK

INŽINJER ŠUMARSTVA

186

MUAMER ČEHIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER ŠUMARSTVA

187

ZAKIR OPARDIJA

DONJI VAKUF

INŽINJER ŠUMARSTVA

188

JERKO ABAZ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER ŠUMARSTVA

189

SELIM GURIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER ŠUMARSTVA

190

ADNANA PRIJIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

INŽINJER ŠUMARSTVA

191

BRANKO BUDEŠ

JAJCE

INŽINJER ŠUMARSTVA

192

EMINA RAMIĆ

TRAVNIK

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

193

AJLA PRUŽAN

TRAVNIK

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

194

EMINA HODŽIĆ

TRAVNIK

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

195

MAHIR HRNJIĆ

TRAVNIK

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

196

MIRELA MUJKANOVIĆ

NOVI TRAVNIK

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

197

MATILDA SABELJA

NOVI TRAVNIK

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

198

SANELA BEŠLIĆ

BUGOJNO

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

199

SANITA HAZNADAREVIĆ

BUGOJNO

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

200

AMARELA DURAKOVIĆ

JAJCE

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

201

ESMA BEŠLIĆ

JAJCE

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

202

EMINA KURIĆ

DONJI VAKUF

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

203

JULIJANA CVJETKOVIĆ

FOJNICA

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

204

NASIBA KARAULA

BUSOVAČA

INŽINJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

205

NEJLA TERZIĆ

TRAVNIK

NOVINAR (ŽURNALIST)

206

LAMIJA ČERIM

VITEZ

NOVINAR (ŽURNALIST)

207

AMILA AGIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

NOVINAR (ŽURNALIST)

208

JASMINA GRABUS

NOVI TRAVNIK

NOVINAR (ŽURNALIST)

209

DRAGAN MILOŠ

BUGOJNO

NOVINAR (ŽURNALIST)

210

DAJANA VIDOVIĆ

BUSOVAČA

NOVINAR (ŽURNALIST)

211

LUCIJA POPOVIĆ

BUSOVAČA

NOVINAR (ŽURNALIST)

212

MARKO VULETA

BUSOVAČA

NOVINAR (ŽURNALIST)

213

MARLENA SLIŠKOVIĆ

KISELJAK

NOVINAR (ŽURNALIST)

214

MUHAREM ZAHIROVIĆ

NOVI TRAVNIK

KRIMINALIST

215

MERSIHA SUBAŠIĆ

BUGOJNO

KRIMINALIST

216

JASMINA SOLDIĆ

BUSOVAČA

KRIMINALIST

217

MARIJA BATINIĆ

BUSOVAČA

KRIMINALIST

218

BELMA HASANHODŽIĆ

FOJNICA

KRIMINALIST

219

AZRA POLIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

KRIMINALIST

220

AJLANA MUSIĆ

TRAVNIK

KRIMINALIST

221

ISMILDA HRUSTANOVIĆ

TRAVNIK

KRIMINALIST

222

ADMIR MEHIĆ

TRAVNIK

KRIMINALIST

223

NEIR HOZIĆ

BUGOJNO

FAKULTET SIGURNOSNIH I MIROVNIH STUDIJA

224

ADNAN MEHIĆ

TRAVNIK

FAKULTET SIGURNOSNIH I MIROVNIH STUDIJA

225

MEDINA ČEHAJA

BUGOJNO

PROFESOR RAZREDNE NASTAVE

226

SANEL ČIŠIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

PROFESOR RAZREDNE NASTAVE

227

ĐANA ŠLJIVO

JAJCE

PROFESOR RAZREDNE NASTAVE

228

MEDINA BABALAK

KISELJAK

PROFESOR ILI MAGISTAR SOCIOLOGIJE

229

EMINA AGAČEVIĆ

TRAVNIK

DIPOMIRANI PSIHOLOG

230

DUNJA ŠARIĆ

VITEZ

MAG.PEDAGOGIJE I PSIHOLOGIJE

231

ZEJNA ČOSIĆ

TRAVNIK

DIPLOMIRANI PEDAGOG

232

AIDA BULJINA

FOJNICA

DIPLOMIRANI PEDAGOG

233

EMINA MARAJ

BUGOJNO

PROFESOR BOS.JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

234

MIDHETA SPAHIĆ-GALEŠIĆ

DONJI VAKUF

PROFESOR BOS.JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

235

ALDIJANA TAŠO

JAJCE

PROFESOR BOS.JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

236

ARNELA TERZIĆ

TRAVNIK

PROFESOR ENG.JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

237

EDIN ČEMER

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

PROFESOR ENG.JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

238

ASMIRA BEKTIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

PROFESOR NJEM. JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

239

GABRIJELA LUČIĆ

BUGOJNO

MAG.GEOGRAFIJE

240

INGA VULETA

BUSOVAČA

BACH.FIZIOTERAPIJE I RADNE TERAPIJE

241

ZORANA KRSTIČEVIĆ

BUSOVAČA

MAG.HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

242

SONJA VIDOVIĆ

FOJNICA

BACH.BIOLOGIJE, BIOHEMIJE

243

IVANA VREBAC

FOJNICA

BACH.TURIZMA

244

NIKOLINA PUZIĆ

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

BACH.LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJE

245

TINA ŠIPIĆ

NOVI TRAVNIK

MAG.ENG.JEZ.I HRV. JEZ. I KNJIŽ.

246

ANA ŠAPINA

NOVI TRAVNIK

MAG.KOZERVACIJE I RESTAURACIJE

247

MARINKA PRANJKOVIĆ

VITEZ

ŽURNALIST (NOVINAR)

248

ANICA LJUBAS

VITEZ

BACH.INFORMATIKE

249

EVEL MUSLIMOVIĆ

TRAVNIK

EKONOMIST

250

DARIJA KARIVAN

KISELJAK

POLITOLOG ILI FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

251

ADMIR CRNICA

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

FAKULTET SIGURNOSNIH I MIROVNIH STUDIJA

252

ANTONIJA MILIČEVIĆ

FOJNICA

SOCIJALNI RADNIK

253

DEJANA BATALIJA

VITEZ

BACH.MEĐUNARODNIH ODNOSA
Na temelju članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH broj 62/15) Vlada Kantona Središnja Bosna , na 44. sjednici održanoj 22.12.2016.godine, donosi
O D L U K U

o volonterima u pravosudnim institucijama KSB/SBK za 2017. godinu
I.

Vlada Kantona daje suglasnost za nastavak volontiranja u pravosudnim institucijama Kantona Središnja Bosna u 2017.godini za sljedeće volontere:
R/B

Ime i prezime

Općina

Zanimanje

1.

Armela Goloman

Travnik

Pravnik

2.

Emina Šošić

Gornji Vakuf-Uskoplje

Pravnik

3.

Ivana Gudelj

Vitez

Pravnik

4.

Katarina Tomić

Kiseljak

Pravnik

5.

Amila Karadža

Travnik

Pravnik
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Vlade.

Broj:
Travnik
PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ig.

Prethodni članakSmanjena potražnja malina iz BiH
Sljedeći članakObilježena tužna 23. godišnjica tragedije Križančeva Sela