KSB: Brojevi telefona domova zdravlja i bolnica koji su dostupni za 24 – satnu komunikaciju

Objavljujemo brojeve telefona domova zdravlja i bolnica s područja Kantona Središnja Bosna dostupnih za 24 – satnu komunikaciju!