Krov Europe: Elbrus (5642 m) ili Mont Blanc (4810 m)?

Piše: Bruno Grebenar

Obzirom da su u posljednjih mjesec dana Elbrus, opisivan kao Krov Europe, dva Vitežana uspješno osvojila, osjećam potrebu da objasnim zašto su i Elbrus, ali i Mont Blanc najviši vrhovi Europe.

Prostorni obuhvat Europe, kolijevke brojnih civilizacija i kultura, oduvijek se mijenjao. Ovisno o upoznavanju novih dijelova svijeta i njihovom osvajanju, Europa se širila pa i smanjivala. Asirci su joj dali ime, odnosno cijeli prostor koji je bio zapadno od asirskog središta u današnjem Iraku nazvali su Ereb, što znači zapad. Stari Grci su pod pojmom Europe smatrali zapadnu obalu Egejskog mora, dok je Rimljanima bilo značajniji prostorni obuhvat civiliziranog odnosno rimskog svijeta, za razliku od neciviliziranog, nerimskog ili barbarskog dijela. Kasnije, kao jedan od značajnijih kohezivih elemenata za Europski kontinent je bilo kršćanstvo, pa i latinski jezik. Vremenom, zbog različitih društveno-geografskih elemenata, zaseban položaj Europe ostaje neupitan. Iako, kasnije u Europi djeluju i brojne dezintegracijske sile, pojam Europe kao zasebnog kontinenta ostaje neupitan.

Međutim, zašto uopće dovoditi u pitanje teritorijalnost europskog kontinenta?! Europa, prirodno-geografski nije zaseban, jasno izdvojen kontinent poput Južne i Sjeverne Amerike, Afrike ili Australije i Antarktike. Naime, Europa i Azija zajedno čine kontinentalnu masu Euroaziju. Prema tome, Europu bismo mogli promatrati samo kao potkontinent, kao Indijski potkontninent, na primjer. Međutim, zbog ranije spomenutih društveno-geografskih elemenata, Europa je zasigurno izdvojena kao zaseban kontinent iznimno velikog povijesnog značaja.

Shodno tomu, granice Europe su se često „dovodile u pitanje“. Njena sjeverna, istočna i južna granica su razmjerno jasno određene atlanskim odnosno sredozemnim morskim pročeljem. Najveće razlike su, pak, bile oduvijek na istočnoj europskoj granici. Tek u 18. stoljeću Šveđanin Strahlenberg predlaže gorje Ural kao istočnu granicu, što je prihvaćeno tek stoljeće kasnije. Danas je konvencionalno utvrđeno da granica između Europe i Azije prolazi gorjem i rijekom Ural, potom sjevernom obalom Kaspijskog jezera, a zatim rijekama Kumom i Manyč te Azovskim i Crnim morem sve do Bospora i Dardanela. U tom slučaju, neupitno je da je najviši vrh Europe Mont Blanc ili Monte Bianco (4810 m). Međutim, uzme li se u obzir političko-geografsko načelo, koje se između ostalog koristi i za uspostavljanje sredozemne europske granice, istočna europska granica se povlači na granicu između Rusije i Kazahstana, odnosno preko planine Kavkaz. U tom slučaju krov Europe postaje planina i vrh Elbrus (5642 m) kao najviši vrh Kavkaza.

Uzevši u obzir sve navedeno, istočnu europsku granicu teško je sa sigurnošću utvrditi i potvrditi, pa prema tome možemo s veseljem reći da su naši Vitežani, zaista osvojili krov Europe, popevši se na Elbrus. Isto tako, i svi oni Vitežani koji su ranije penjali Mont Blanc, također su bili na europskom krovu.

*Korištena literatura: Atlas Europe – grupa autora, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1997.