Kreševo: Za financiranje i realizaciju tri projekta osigurane 54 tisuće KM

U skladu s odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donesenoj na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH podržat će, uz ostale, i realizaciju tri projekta na području općine Kreševo.

Ukupna vrijednost sredstava koje će za ove namjene izdvojiti Fond za zaštitu okoliša iznosi 54 tisuće konvertibilnih maraka.

Kroz LOT 2 , projekt zaštite voda od značaja za Federaciju BiH, potporu od 14.000 konvertibilnih maraka dobio je “Nastavak projekta izgradnje rezervoara Orunj”.

LOT-om 3, projektima i studijama u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša, potporu od 20.000 konvertibilnih maraka dobio je projekt “Izrada elaborata sanitarne zaštite i zaštitnih mjera s izvorišta na području općine Kreševo”.

Ovim projektom predviđena je zaštita ukupno deset izvorišta na području Kreševa.

I na kraju, kroz LOT 4 koji obuhvaća projekte u oblasti upravljanja otpadom, Kreševo dobiva još 20.000 konvertibilnih maraka za projekt “Nastavak projekta izgradnje zelenih otoka na području općine Kreševo”.

Radi se o odlagalištima otpada s kontejnerima za razdvajanje otpada koji omogućuju ponovno iskorištavanje nekih vrsta otpada kao što su, primjerice, plastika i papir.