Konkurencijsko vijeće BiH poništilo Sporazum o ustupanju daljinskog grijanja u Travniku

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenje kojim je Sporazum o ustupanju sustava daljinskog grijanja  Travnika sklopljen između Općine Travnik i UNIS Energetike Sarajevo, proglašen “zabranjenim” i poništene su njegove glavne odredbe koje se tiču samostalnog određivanja cijena od strane UNIS – Energetike, naplate fiksnog troška i zabrane dovođenja zemnog plina na područje općine Travnik.

Općini Travnik izrečena je novčana kazna u iznosu od 25 000 KM, a UNIS Energetici 62 000 KM. Zabranjeni Sporazum – Nalaže se privrednom subjektu UNIS Eneregetika da u roku od 60 dana uskladi Sporazum sa Zakonom o konkurenciji i nalože se da svaka dalja aktivnost koja je protivna odredbama ovog Zakona obustavljena – stoji, pored ostalog, u Rješenju Konkurencijskog vijeća BiH koje sačinjeno na 32 stranice. Postupak pred Konkurencijskim vijećem BiH pokrenulo je Udruženje potrošča „Klub potrošača srednja Bosna“ zastupano po advokatu Adisu Ribiću iz Travnika, a nakon brojnih tužbi od strane UNIS Energetike protiv građana koji su isključeni sa sustava centralnog grijanja, ali su i dalje dobijali račune za tzv. fiksni trošak. Brojne presude Postavlja se pitanje kako su suci i stručni suradnici Općinskog suda u Travniku i Kantonalnog suda u Novom Travniku već više godina u postupcima naplete potraživanja po osnovu fiksnog troška presuđivale u korist UNIS Eneregetike, a na osnovu Sporazuma za koji je utvrđeno da je ništavan i protivan Zakonu. Znalo se i da je Pravilnik o tehničkim uslovima na osnovu kojeg su donošene presude nevažeći jer nije imao suglasnost Općinskog vijeća Travnik.

Prema neslužbenim podacima na Općinskom sudu u Travniku  je bilo oko 3.000 predmeta po tužbama UNIS Energetike protiv građana Travnik. Sasvim je izvjesno da će ovakvo rješenje izazvati nove sporove između građana i UNIS Energetike.

K.K. / Dnevni avaz